Olje- og energidepartementet har godkjent plan for utbygging og drift (PUD) for Dvalin-feltet i Norskehavet.

Utbyggingen gir arbeidsplasser i minst seks fylker.

Utbyggingen av Dvalin vil koste i overkant av 10 milliarder kroner, og er det største prosjektet det ble levert inn PUD på i 2016.

Det fremgår av en pressemelding fra DEA Norge.

– Godkjennelsen av utbyggings- og driftsplanen er viktig milepæl for prosjektet. Vi fortsetter arbeidet for fullt og ser fram til produksjonsstart i 2020, sier Hans-Hermann Andreae, administrerende direktør i DEA Norge.

Fikk lisensen i TFO
Feltet er lokalisert i produksjonslisens (PL) 435 i Norskehavet, omtrent 15 kilometer nordvest for Heidrun-feltet, og 290 kilometer nord for Nyhamna i Midt-Norge. Utvinnbare ressurser er beregnet til 18,2 milliarder standard kubikkmeter gass. Lisensen ble tildelt i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2006.

I utbyggingsfasen er det beregnet at prosjektet vil gi arbeid til over 6.000 årsverk hos leverandører og underleverandører.

– Dvalin-prosjektet bidrar så langt til økt aktivitet i Trøndelag, Møre og Romsdal, Rogaland, Østfold, Oslo og Akershus hos en presset leverandørindustri. Vi er stolte over å lede et prosjekt med vidtrekkende ringvirkninger. I tillegg er Dvalin-utbyggingen svært betydningsfull for DEA’s ambisjoner om videre vekst i Norge, sier Andreae.

Aker Solutions, Aibel og Technip har fått kontraktene
Like etter at planen for utbygging og drift ble overlevert Olje- og Energidepartementet i oktober 2016, ble de første store utbyggingskontraktene tildelt Aibel, Aker Solutions og Technip Norge. Prosjektet er nå i en fase med detaljprosjektering. Produksjon av modulene som skal til Heidrun og undervannsproduksjonssystemet skal etter planen starte senere i år.

Dvalin blir bygget ut med en brønnramme med fire brønner, som vil bli knyttet inn til Heidrun-plattformen gjennom en rørledning og en kontrollkabel. På Heidrun-plattformen vil det bli installert en ny modul, som veier hele 4 500 tonn, hvor gassen vil bli prosessert og deretter komprimert. Statoil har ansvar for alt modifikasjonsarbeid på Heidrun, og DEA har, som operatør for Dvalin, ansvar for alt undervannsarbeid.

Prislappen redusert
Partnerskapet i Dvalin har lykkes i å redusere prosjektkostnaden med over tjue prosent sammenlignet med opprinnelig kostnadsoverslag. Dette skyldes en mer effektiv prosjektgjennomføring og ved å forenkle noen av utbyggingsløsningene. I tillegg har økt konkurranse i markedet hjulpet med å kutte kostnader.

DEA Norge er operatør av Dvalin-lisensen (PL435) med 55 prosents eierandel. Partnere er Petoro (35%) og Edison (10%).

 

Forrige artikkelPluggeselskap er konkurs
Neste artikkelWintershall skal investere 40 milliarder kroner de neste fem årene

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR