Petroleumstilsynet har gitt Statoil samtykke til bruk av den semien «Transocean Leader» til produksjonsboring på Troll olje.

Ifølge Ptil gjelder samtykket boring, komplettering, brønnoverhaling og tilbakeplugging (P&A) av tre brønner i Troll -blokken 31/2 . Blokken tilhører utvinningstillatelsene 054 og 085 , hvor Statoil er operatør. Videre heter det at formålet med aktivitetene er «å innhente data og klargjøre brønner for produksjon fra Troll B/C

Planlagt oppstart er medio august 2011 og avslutning innen 1.august 2012.

«Transocean Leader» er en Aker H-4.2 semisubmersible (semi) borerigg bygget i 1987 ved Hyundai Heavy Industries i Korea. Innretningen eies og opereres av Transocean Offshore Ltd, og riggen har vært i operasjon for Statoil siden juni 2005.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR