Tross advarslene om global oppvarming svarer 67 prosent av britene at de ikke vil betale en pence mer i strømutgifter for å bekjempe utviklingen.

NTB

Forbrukere i Storbritannia og andre europeiske land risikerer høyere energikostnader av flere grunner. Oljeprisen stiger med rekordfart, og EUs mål om å kutte klimagassutslippene fører til høyere kostnader for kraftprodusentene.

I tillegg kommer investeringene de enkelte husstandene må gjøre dersom de vil bli mer energieffektive.

Stigende bensinpriser har allerede ført til protester i flere land, og en ny undersøkelse utført av YouGov i Storbritannia tyder ikke på at pillen blir lettere å svelge av at utgiftsøkningen er for et godt formål.

– Langt igjen
– Det er fortsatt langt igjen før forbrukerne er overbevist om at det følger personlige kostnader med utslippskutt, sier Duncan Coneybeare i rådgivningsselskapet Ernst & Young.

I en ny rapport skriver selskapet at EUs direktiv om fornybare energikilder kommer til å koste hver eneste husstand i Storbritannia over 200 pund, tilsvarende 2.000 kroner, per år.

YouGovs spørreundersøkelse viser at to tredeler av de spurte mener de har et ansvar for å redusere sine utslipp av klimagasser. Samtidig svarer 67 prosent av forbrukerne at de ikke er villige til å øke sine energiutgifter for å nå målet om utslippskutt.

Hele 96 prosent svarer at de er uenige i påstanden «mine energiutgifter hjemme er nødt til å øke for å bekjempe klimaendring».

Dyre kvoter
Dersom beregningene til Ernst & Young stemmer, vil halvparten av kostnadene forbundet med direktivet om fornybare energikilder komme i form av høyere markedspriser for energi, høyere priser for EUs utslippskvoter og utgifter til installering av mer avanserte strømmålere i private hjem over hele Storbritannia.

En tredel av kostnadene vil gå direkte til å øke bruken av fornybare energikilder.

Rapporten fra Ernst & Young ble offentliggjort mandag, en dag etter at regjeringen til Gordon Brown ba om at det må brukes 100 milliarder pund til en grønn revolusjon som skal øke andelen fornybar energi til 15 prosent av det totale forbruket. Det er en tredobling i forhold til dagens nivå.

Drikkevann
Ingen har oversikt over konsekvensene av ukontrollert global oppvarming, men det er bred enighet blant forskere om at de vil bli negative.

Over hele verden vil infrastruktur og bebyggelse måtte gjøres om til å fungere i et nytt klima, til en regning som kan bli astronomisk. I deler av Asia kan smeltende isbreer i verste fall true drikkevannsforsyningen til flere hundre millioner av mennesker, mens afrikanere bosatt i tørre strøk risikerer ørkenspredning og sviktende avlinger.

Forrige artikkelMange visjoner og lite penger i nord
Neste artikkelTørt i Throw-prospektet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR