– Å få «Gold Label of Cluster Management Excellence» er en stor prestasjon og en internasjonal anerkjennelse av arbeidet utført av NCE Subsea, sier Trond Olsen., CEO Trond Olsen i NCE Subsea. (Foto: NCE Subsea)

Subsea klyngenettverket NCE Subsea har siden starten i 2006 vokst til å bestå av rundt 100 bedrifter og organisasjoner.

– I motsetning til lavt hengende frukt, er «Gold Label» en omfattende prestasjon, som oppsummerer grundig planlagt og utført arbeid over mange år, sier administrerende direktør Trond Olsen i NCE Subsea.

– Gjennom langsiktig satsing fra klyngens medlemmer og partnere, samt et team av klyngen og subsea fagfolk, har vi gitt betydelige resultater som bidrar til innovasjon og verdiskaping for klyngen. Jeg er stolt og svært fornøyd med å ha ledet denne massive innsatsen og oppnådd denne anerkjennelsen, sier Olsen.

100 prosent
Klyngeorganisasjonen NCE Subsea har fått 100 prosent av «cluster management excellence score», og er derfor tildelt «Cluster Organization Management Excellence Label Gold».

Å oppnå en 100 prosent score er svært sjelden, og er bare oppnådd ved en liten prosentandel av de rundt 20 europeiske klyngene som er tildelt Gold Label siden 2012.

– Spesielt imponerende var presentasjonen av mellom- og langsiktig klyngestrategi og den årlige implementeringsplanen basert på strategien, herunder målbare mål og resultatindikatorer. I tillegg ble prosessen med å utvikle strategien ansett som svært omfattende og inkluderende, heter det i evalueringsrapporten.

Et løft for norske klyngeinitiativ
– Som leder for NCE-programmet, er jeg veldig stolt og fornøyd med at to norske klyngeinitiativ har oppnådd Gold Label-sertifisering, sier Bjørn Arne Skogstad. NCE NODE ble tildelt Gold Label i 2012.

– Dette bidrar til å øke bevisstheten om klynger og NCE-programmet for nasjonale og regionale myndigheter, noe som er viktig fordi de setter standarder for norske klyngeinitiativ. Tildelingen gir impulser til NCE-programmet, og vil gi oss et ekstra løft i det pågående arbeidet med å ytterligere styrke og fornye klyngeinitiativ i Norge, sier Skogstad.