Sagaen om Goliat FPSO som bygges i Sør Korea har ikke bare vært lykkelig, men nå går den inn i en ny fase. Før midten av februar vil Goliat kaste loss og starte den lange ferden mot Barentshav-feltet, kun avbrutt av et kortere opphold ved Hammerfest.

– Goliat er på det nærmeste ferdig, og kommer til å forlate verftet i februar, bekrefter Andreas Wulff,
Direktør for ekstern kommunikasjon og samfunnskontakt i Eni Norge overfor Petro.no.

– Seilingstiden til Hammerfest avhenger av værforhold og annet som måtte oppstå, men vi regner med å ha den på plass i fjorden utenfor Hammerfest i april, før Barentshavkonferansen (20. -22. april, red.).

Wulff kan ikke si nøyaktig hvor lenge FPSO-en blir i Hammerfest, men kan fortelle at det kun er mindre arbeider som gjenstår før den kan installeres på feltet.

I november ble Aibel tildelt kontrakten for å koble opp og ferdigstille Goliat før den går offshore.

– Den er så godt som ferdig, så det blir kun et kort opphold, sier han.


Fakta: 

Goliat er i sluttfasen av byggingen ved Hyundai-verftet i Sør-Korea. Goliat er en såkalt FPSO (flytende, produksjons-, lager- og losseenhet) og vil bli den første plattformen av sitt slag på norsk sokkel. Goliat-innretningen skal installeres på Goliat-feltet, som befinner seg 85 kilometer nordvest for Hammerfest.

Eni Norge AS er operatør for Goliat-feltet med en eierandel på 65 prosent mens Statoil har en eierandel på 35 prosent.

Forrige artikkel – Skjulte, langsiktige risiki er farligst
Neste artikkel– Nord-Norge fortjener å være med

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR