Tullow Oil skal bore sitt andre nordsjøprospektt mellom Fram og Troll, Gotama. Nå har operatøren fått ODs velsignelse.,Letebrønn 31/2-21S Gotama ligger på 348 meters havdyp i PL 550 i Nordsjøen, omtrent 65 km fra land. Gotama vil bli boret med semien «Borgland Dolphin,» som er hyret inn via Tullows del i et riggkonsortium i perioden 2014 – 2017. Dette er den første brønnen som bores i dette konsortiet.

Primærmål for letebrønnen er øvre jura Draupneformasjonen. Intra Draupnesanden forventes å være hydrokarbonførende med oljetype tilsvarende som på Fram-feltet og er prognosert til 2.130 m MD eller 2.047 m TVD, målt fra riggens boredekk (RKB). Sekundærmål er øvre jura Sognefjordformasjonen og midtre jura Brentgruppen. I tillegg er det mulighet for mindre hydrokarbonakkulamasjoner i midtre jura Fensfjord- og Krossfjordformasjonen. Operatøren har tidligere sagt de forventer å finne opptil 141,5 millioner fat olje i Jura og Intra Draupne.

Brønnen er planlagt boret til TD på 3 206 m TVD (3470 m MD RKB). Totalt dyp avhenger av reservoarets egenskaper. Dersom det blir påvist hydrokarboner vil det bli tatt kjerneprøver og en eventuell test.

Boretiden er estimert til totalt 46 døgn ved tørr brønn. Dersom det blir påvist hydrokarboner, vil det bli gjennomført et datainnsamlingsprogram og det kan bli aktuelt å gjennomføre produksjonstesting. Totalt er det estimert 98 døgn inkludert hovedløp, datainnsamlingsprogram, eventuell testing og 10 prosent tid for venting på vær. Det er ikke planlagt for boring av sidesteg. Borestart var opprinnelig planlagt til medio februar 2014.

Tullow er operatør i lisensen (90 prosent) med Det norske (10 prosent) som eneste partner.

Forrige artikkelÅpnet forskningssenter for arktisk petroleumsvirksomhet i Tromsø
Neste artikkelAvvik for COSL

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR