Under normal drift ble det den 7. januar 2016 klokken 22.16 detektert en gasslekkasje i Statpipe mottaksområdet på Kårstø.

Les mer: Kårstø evakuert etter gasslekkasje

Det oppstod nesten fullt brudd i en instrumentkobling med indre diameter på 9,1 mm. Trykket, da lekkasjen startet, var på ca. 140 bar.

Initiell lekkasjerate er estimert til å være 1,3 kg/s. Gasslekkasjen varte i 9,5 timer og mengden er beregnet til ca. 22 tonn.

Utmattingsbrudd

Lekkasjen oppstod som følge av utmattingsbrudd i en instrumentkobling. Utmattingsbruddet skyldes mangelfull mekanisk avstiving i kombinasjon med at systemets egenfrekvenser sammenfalt med virvelavløsningsfrekvenser i normale vindhastigheter.

Årsaken til at lekkasjen varte i hele 9,5 timer var at en ikke hadde trykkavlastningsmuligheter fra kontrollrommet for prosessegmentet hvor lekkasjen oppstod.

Ingen personer ble skadet i hendelsen, og de materielle skadene var små. Hendelsen hadde imidlertid et eskaleringspotensial knyttet til en mulig antennelse av gasslekkasjen, hvor deler av et gassførende rør kunne blitt eksponert for jetbrann og stråling.

Dersom personell hadde vært i nærheten av lekkasjestedet ved en antennelse, kunne dette ha gitt alvorlige personskader og mulig dødsfall. Det skriver Ptil i sin granskingsrapport.

Ptils gransking av hendelsen har identifisert avvik knyttet til mekanisk avstiving av instrument, læring og forbedring og manglende plan for trykkavlastning i en nødsituasjon.

Videre ble det funnet forbedringspunkt knyttet til vurdering av manometer med tilhørende instrumentkoblinger, varsling/innkalling av 2. linje beredskapsorganisasjon på Kårstø, samt feil i P&ID.

Ptil har bedt operatøren om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert.

I morgen stenger også Kårstø-anlegget for en omfattende revisjonsstans. Anlegget vil være stengt fra 27. august til 15. september.

Les også: Kårstø stenger i tre uker

Kårstø gassbehandlings- og kondensatanlegg ligger i Tysvær kommune i Rogaland. Operatør for Kårstøanlegget er Gassco, og Statoil er teknisk driftsansvarlig.

Forrige artikkelTror på fortsatt stor aktivitet på norsk sokkel
Neste artikkelSonga i rødt

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR