Partene i lønnsoppgjøret rundt Sokkelavtalen og Oljeserviceavtalen er enige.

I dag kom Oljeindustriens Landsforening (OLF) til enighet med fagforeningene Industri Energi (IE), Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE) og Lederne. Faren for konflikt er dermed over i årets lønnsoppgjør innen nevnte avtaleområder.

Etter den nye avtalen gis det et tillegg på 6,1 prosent fra 1. april 2008. I tillegg kommer et etterslepstillegg på 8000 kroner, per 1. juni. Skift-/nattillegget er økt med fire kroner per time, mens tillegg for konferansetid er økt med åtte kroner per time. I følge OLF gir løsningen i årets oppgjør en gjennomsnittlig økning på 31.000-36.000 kroner per år for de ulike tariffområdene (operatør, boring og forpleining).

– Vi har kommet til enighet med fagforeningene om lønnstilleggene offshore etter kontakt denne uken. Fagforeningene hadde høye krav og ulike prioriteringer i de forbundsvise forhandligene som ble ført i mai. Kravene var langt høyrere enn de føringer som fulgte av det samordnede oppgjøret mellom NHO og LO/YS tidligere i år. Vi har fått en løsning som er noe i overkant av resultatet i det samordnede oppgjøret, sier OLFs forhandlingsleder Jan Hodneland i en melding.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR