Plan for utbygging og drift av Johan Castberg-feltet i Barentshavet ble mandag 11. juni godkjent av Olje- og energidepartementet etter vedtak i Stortinget.

Feltet vil etter planen starte opp i 2022, og har en produksjonshorisont på 30 år. Prosjektet har en investeringskostnad på 49 milliarder kroner, og utvinnbare ressurser er estimert til mellom 450-650 millioner fat oljeekvivalenter.

Det bygges ut med et produksjonsskip og en omfattende subseautbygging, med totalt 30 brønner fordelt på 10 bunnrammer og to satelittstrukturer. Dette er det største subsea-feltet under utbygging i verden i dag.

De opprinnelige investeringsanslagene var på over 100 milliarder kroner og kun lønnsomt med oljepriser over 80 dollar fatet. Prosjektet har jobbet hardt sammen med leverandører og partnere, endret konsept og tenkt nye løsninger for å kunne realisere utbyggingen. I dag er prosjektet lønnsomt med oljepriser under 35 dollar fatet.

Driften av Johan Castberg skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad. Det anslås at investeringene ved å drifte feltet er på rundt 1,15 milliarder kroner årlig. Det vil utgjøre rundt 1700 årsverk nasjonalt, og rundt 500 vil være i Nord-Norge. Dette er både de direkte og indirekte virkningene.

Equinor utreder sammen med de andre operatørene med oljeforekomster i Barentshavet muligheter for oljeomlasting på Veidnes i Finnmark. Dette inkluderer både en nedskalert terminalløsning og skip-til-skip-omlasting.

Partnerskapet består av Equinor (operatør) (50%), Eni Norge (30%) og Petoro (20%).

Forrige artikkelSkal vedlikeholde brønner på Gjøa i halvannet år
Neste artikkelSlik kutter du kostnader med digitalisering

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR