Lundin har fått Oljedirektoratet (ODs) tillatelse til å bore letebrønn 25/10-12 i Kopervik-prospektet.,Når «Island Innovator» er ferdig på Edvard Grieg skal riggen bore letebrønn 25/10-12 i Kopervik -prospektet i PL 625 i Nordsjøen, nær ExxonMobils Balder -felt.

Forventede hydrokarboner i letebrønn 25/10-12 er olje av samme type som i Luno (Edvard Grieg).

Havdypet på borelokasjonen er 166 meter, og Lundin regner med oppstart tidligst i desember 2013. Kopervik-prospektet ligger på 166 meters havdyp på vestre flanke av Utsira High, høydeformasjonen hvor Lundin i sin tid gjorde Avaldsnes-funnet som etterhvert har blitt Johan Sverdrup-feltet.

Primærobjektivet for brønnen er å teste hydrokarbonpotensialet i Draupne-formasjonen, sekundært å teste reservoarkvaliteten i Hugin-/Sleipner-/Statfjord-formasjonene. Videre forventes brønnen å øke forståelsen av facies forandringer og reservoarkvalitet i den vestre delen av Utsirahøyden, samtidig som man får kalibrere den seismiske tolkningen og dybdekonverteringen i området.

Hovedbrønnen planlegges boret til 2.400 meter total vertikal dybde (TVD), målt fra boredekk, vel inne i hovedreservoaret, som består av sandstein i Draupne-formasjonen. Toppen av reservoaret er beregnet til 2.095 meter total dybde (TD). Avhengig av hva man finner i hovedbrønnen, vil Lundin bore et sidesteg. Sidesteget vil dette påbegynnes rett under 20″ overflaterør ved ca. 550 meter og bores til TD på ca. 2.806 meter, 2.400 meter TVD. Etter endt boring og logging vil det vurderes om brønntest skal utføres før brønnen plugges og forlates.

Boring av hovedbrønnen er estimert til 46 døgn, et eventuelt til 28 døgn og en eventuell test 14 døgn. Total varighet av hele aktiviteten er estimert til 88 dager.

Lundin er operatør i PL 625 med 40 prosent eierandel. Partnere er Bayerngas Norge (20 prosent), Maersk Oil Norway (20 prosent) og Petoro (20 prosent). Lisensen ble tildelt ved TFO-runden i 2011.

Forrige artikkelNordsjødykkerne fikk medhold
Neste artikkelFår bore Johan Sverdrup-avgrensning

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR