Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Total E&P Norge AS konsesjon.

Konsesjonen gjelder for bygging og drift av en vekselstrømkabel fra Kollsnes i øygarden kommune til grunnlinja. Kabelen er tilsammen omkring 170 km lang og går Martin Linge-feltet, tidligere kjent som Hild.

NVE har også gitt konsesjon til en ny transformatorstasjon, kabelanlegg og andre nødvendige elektriske anlegg på land, mens BKK Nett AS har fått konsesjon til å utvide sin transformatorstasjon på Kollsnes med to bryterfelt for å håndtere strømleveransen.

Martin Linge-feltet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, drøyt 150 kilometer vest for Kollsnes. Totale utvinnbare reserver er anslått til 189 millioner fat oljeekvivalenter, og investeringene for utbyggingen beløper seg til om lag 26 milliarder kroner. Valgt utbyggingsløsning er en bunnfast plattform med full separasjon av gass og væske. Gassen vil bli eksportert via det britiske rørledningssystemet, mens oljen blir prosessert og lagret på et flytende lagerskip. Oljeeksport vil skje via skytteltankere. Planlagt utbyggingsløsning baserer seg på at plattformen skal få kraft fra land, og det denne tilknytningen NVE nå har velsignet.

Rettighetshavere i Martin Linge-utbyggingen er Total E&P Norge AS (51 prosent), Petoro AS (30 prosent) og Statoil Petroleum AS (19 prosent).

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR