Olje-og energidepartementet har sagt ja til et omstridt vindkraftprosjekt i Fitjar kommune i Hordaland.,Petro.no

Olje-og energidepartementet (OED) melder onsdag at Midtfjellet Vindkraft AS får konsesjon til å bygge og drive et vindkraftverk med inntil 150 MW installert effekt i Fitjar kommune i Hordaland.

– Regjeringen er svært opptatt av å få fart på utbyggingen av fornybar energi. 3 TWh vindkraft skal realiseres innen 2010. Fitjar vindpark vil gi et vesentlig bidrag med fornybar energi som er med på å styrke forsyningssikkerheten. Vindkraftverket kan produsere strøm som tilsvarer det årlige forbruket til ca 22 500 husstander, sier olje- og energiminister Åslaug Haga.

Departementet har dermed stadfestet vedtaket til Norges vassdrags-og energidirektorat av 19. februar 2007.

Kraftverkets årsproduksjon er anslått til om lag 500 GWh. Selskapet eies 50 prosent av det lokale kraftlaget Fitjar Kraftlag PL og 50 prosent av det danske energiselskapet DONG Energy AS.

Videre har departementet gitt Sunnhordland Kraftlag AS konsesjon for å bygge og drive en 300 kV kraftledning fra Midtfjellet til Børtveit i Fitjar og Stord kommuner, slik at kraften fra vindkraftverket kan føres inn på det eksisterende overføringsnettet.

Midtfjellet vindpark var blant elleve prosjekter med konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), men hvor vedtakene er anket til OED av grunneiere og interesseorganisasjoner.

Ankepunktene mot prosjektet var i all hovedsak at utbyggingen ville berøre et turområde, samt støy og visuell forurensing.

De ti andre ankesakene gjelder prosjekter på Lista i Vest-Agder, Tysvær i Rogaland, fire vindparker i Austevoll i Hordaland, Nygårdsfjellet og Andmyran i Nordland, Fakken i Troms og Skallhalsen i Vadsø kommune i Finnmark.

Forrige artikkelRaser mot energirapport
Neste artikkelFrp fram etter bensinprisdebatten

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR