Maersk Oil Norway har fått Klima- og forurensingsdirektoratets (Klif) tillatelse til å bore sitt Albert-prospekt vest for Skarv.

Letebrønn 6506/6-2 Albert ligger på 404 meters havdyp i lisens PL 513 på Haltenbanken i Norskehavet, ca. 36 km nordvest for Heidrun , 50 km nord for Morvin og åsgard , og 25 km vest for Skarv . Korteste avstand til land er194 km (Vikna vest).

Planlagt borestart er ifølge tillatelsen tidligst 1. juni 2012, men blir ikke før semien «Transocean Barents» er ferdig med produksjonsboring på Det norskes Jette -utbygging. Boreoperasjonene er estimert til 53 døgn, men ved funn vil brønntesting bli aktuelt, noe som medfører at den totale tiden for aktiviteten forlenges til 85 døgn.

Målet for boringen er å undersøke potensialet for hydrokarboner i Lysing-formasjonene 1-4 ved å bore gjennom Brygge-, Tare- og Tang formasjonene. Lysing-formasjonene er forventet å inneholde gass.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR