Regjeringen har i dag godkjent plan for utbygging og drift (PUD) for Troll og Oselvar. De to prosjektene vil bidra til økt levetid for felt, samtidig som det bidrar til nye arbeidsplasser.

Troll er det største gassfeltet på norsk sokkel, og ett av feltene med størst gjenværende oljereserver.

– Troll prosjekter bidrar til å få mer ut av ressursene på feltet og vil øke feltets levetid. Dette bidrar til verdifulle inntekter for landet og til nye arbeidsplasser, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i en melding fra Olje- og Energidepartementet.

Troll prosjektene omhandler langsiktig utvikling av olje- og gassressursene på Trollfeltet. Planene omfatter ikke en ny utbygging, men to modifikasjoner som skal forlenge feltets levetid. Det skal installeres et tredje rikgassrør fra Troll A til prosessanlegget på Kollsnes, samt gassinjeksjon fra Troll B.

Forlenger Ula
Også PUD for Oselvar ble godkjent av regjeringen i dag. Prosjektet ved Oselvar vil bidra til å forlenge levetiden til Ulafeltet, ved at det benytter kapasiteten der. Oselvarprosjektet anslås å gi en økt sysselsetting på 5.600 årsverk i utbyggingsfasen. De nye rettighetshaverne, Bayerngas Produksjon Norge og Norwegian Energy Company, skal også spytte penger i utbyggingsprosjektet.

Produksjonen fra Oselvar skal starte i november 2011, og utvinnbare ressurser er anslått til 4, 34 milliarder Sm3 gass og 3, 91 Sm3 olje. Oselvar er operert av Dong E&P Norge.

Operatør for Troll prosjekter, StatoilHydro, anslår investeringene i prosjektet til 5,7 milliarder kroner. Olje- og energidepartementet forventer en sysselsetting på rundt 5.500 årsverk i utbyggingsfasen av Troll prosjekter.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR