Fagforeninger krever nattillegget som pensjonsgivende inntekt.

Industri Energi og SAFE har fått godkjent i Stavanger tingrett at det kan fremmes felles krav om at nattillegget skal inngå i pensjonsgrunnlaget. Gruppesøksmålet reises nå på vegne av 7500 ansatte og pensjonister i 19 bedrifter innen flyteriggområdet, melder fagforeningen Industri Energi.

Ifølge fagforeningen skal ”gruppen etableres ved at alle berørte personer i utgangspunktet deltar i søksmålet med mindre det ikke skriftlig meldes fra om at man ikke ønsker å delta. Fristen for å gjøre dette er mandag 3.2.2014.”

– De som velger ikke å delta vil i utgangspunktet ikke omfattes av økte pensjonsrettigheter, dersom forbundene vinner fram i søksmålet. Skulle saken tapes, og saksomkostninger eventuelt idømmes, vil disse bli dekket av forbundene, sier Gro Losvik, forbundssekretær i Industri Energi til foreningens hjemmesider.

Kravet om nattillegg inn i pensjonsgrunnlaget vil omfatte ansatte og tidligere ansatte i følgende bedrifter:

Maersk Drilling Norge AS
Saipem S.P.A
Saipem Drilling Norway AS
Knutsen Offshore AS
Transocean Offshore Norway Services AS
Dolphin Drilling AS
Norsk Offshore Catering AS
Ocean Rig North Sea AS

Odfjell Drilling Management AS

Deep Sea Management AS

OSM Offshore AS

North Atlantic Crew AS

Archer Norge AS

Sodexo Mobile Units AS

Songa Services AS

Stena Drilling AS

Transocean Offshore (North Sea) Ltd.

Island Offshore Crewing AS

Island Offshore Subsea Crewing AS.

Stavanger tingrett aviste i juni 2012 at et slikt krav mot bedriftene kunne reises som et gruppesøksmål. Industri Energi og SAFE anket avgjørelsen til Gulating lagmannsrett som i november samme året opphevet Stavanger tingretts kjennelse. Ved fornyet behandling vant forbundene frem og arbeidsgiversiden har ikke anket. Dermed er kjennelsen rettskraftig om at et gruppesøksmål er mulig i dette kravet.

Forrige artikkelKontrakt for «Harrier Explorer»
Neste artikkelVil ha ny Wisting-brønn til våren

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR