StatoilHydro og partnerne på Gudrun-feltet har valgt konsept for utbyggingen av feltet. En ny plattform skal nå konstrueres til Nordsjøfeltet.

Plattformen skal bygges ut som en bunnfast prosessplattform med syv produksjonsbrønner. Den skal også knyttes opp mot eksisterende anlegg i Sleipner-området, og mot prosessanlegget Kårstø i Rogaland.

GUDRUN-PLATTFORMEN: Slik kan den nye platt-
formen på Gudrun-feltet se ut.
(ill.:STATOILHYDRO)

Også et havbunnsanlegg skal kobles opp fra Gudrun til det eksisterende Sigrun-feltet. Gudrun befinner seg 55 km nord for Sleipner, og vanndybden i området er 110 meter.

Reservoaret i Gudrun-feltet er komplisert med høyt trykk og temperatur ifølge StatoilHydro. Det skal også inneholde både olje og gass. Det antatte utvinnbare volumet er 150 millioner fat oljeekvivalenter, noe StatoilHydro kaller en betydelig bidragsyter på norsk sokkel framover.

Fortsatt er ikke det endelige valget for utbygging tatt, og StatoilHydro regner med at dette vil være klart innen 2009. Den foreløpige planen skal nå evalueres for å sikre lønnsom utbygging.

StatoilHydro er operatør på feltet med 46,8 prosent andel. øvrige andelshavere er Marathon Norge med 28,2 prosent og GDF Suez E&P med 25 prosent.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR