Equinor
Troll C
1. juni
Mønstring som følge av Alarmer på røykdeteksjon i G-10 (Styrbord akter Søyle). Senere påvist som feilalarm. Kl 12:15 kom det alarm på to stk røykdetektorer i G-10, med 2 sekunders mellomrom. Disse utløste automatisk generell alarm. Den første detektoren i Lokalt Instrumentrom, og den andre i trapperom som ligger som naborom til LIR. To detektorer i samme område anses for å være bekreftet røyk, og mønstring i livbåt ble derfor iverksatt. POB kontroll kl.12:26. Kl.12:26 ble det bekreftet at det ikke var røyk i de områdene med deteksjon, og at årsak til feil var sløyfefeil. Beredskapssituasjonen ble avblåst kl. 12:44 etter at det var sjekket ut at Brann og Gass systemet var operativt og at integriteten til systemet var ivaretatt. Sannsynlig årsak til sløyfefeil var jordfeil som følge kondensert vann i en av detektorene i samme sløyfe. Detektor og styringskort er byttet.

Shell
Draugen
1. juni
Flashing fra en slamsuger plassert i område W42 ga 60% LEL måling på en punktgassdetektor rett ved (< 50 cm). Dette introduserte ESD 2.2 med full nedstengning og GPA. Situasjonen ble raskt normalisert.

Statoil
Oseberg A
1. juni
Under driftsklargjøring av en sikkerhetsventil for vedlikehold kom det utilsiktet gass ut i modulen. Raten er beregnet til 0,8 kg/s og varighet 5 – 10 sekunder (tiden det tok før operatør fikk stengt ventilen). Bakgrunnen for at skjedde antas at det hadde dannet seg hydrat i avblødningslinjen slik at operatører opplevde linjen som avblødd. De fire detektorer som ble aktivert var overbroet i forbindelse med klargjøringsjobben og NAS ble derfor ikke aktivert. Situasjonen var normalisert i løpet av noen minutter. De vil bli gjennomført granskning for å finne bakenforliggende årsaker samt ta ut læring av hendelsen

Repsol
Gyda
1. juni
Et rullestillas beveget seg inntil en manuell alarmknapp og utløste GPA. Beredskapsledelse og alt personell mønstret. Årsaksforhold ble rask avklart og POB kontroll oppnådd etter 15 minutter.

Equinor
Åsgard/Transocean Encourage
3. juni
Ved en feiltakelse ble det trykket på en knapp utenfor malerverksted som aktiverer Inergen (brannslukking) inne i rommet. Knappen står like ved dørhåndtaket. GA ble utløst 10:40. Personell ble bedt om å mønstre i henhold til instruks. Det ble raskt avklart at alarmen var utløst ved en feiltakelse, og mønstringen ble avbrutt. Beredskapsledelse mønstret i henhold til instruks.

Equinor
Gullfaks/Askeladden
4. juni
H2S sensorer ved luftinntak til kompressorrom på hoveddekk under canteliver BB side ble automatisk aktivert ved at sensorer passerte nivå for automatisk alarm setting. Personell mønstret ihht beredskapsplan. Område ble avsperret og verifisert fritt for H2S av brannlag i beredskapsorganisasjon. Nærmere undersøkelse viste at bilge holding tank inneholder veske med H2S. H2S ble frigjort via avluftning for bilge holding tank på hoveddekk ved fylling av tanken. Fylling av tank ble stanset, og tilsetting av kjemikalier for nøytralisering av H2S ble utført. Alt personell ble holdt i innredning, ute av eksponert område, til situasjon ble avklart og normalisert.

Equinor
Oseberg/Askepott
4. juni
Ocean Pride var kalt inn til bb side på Askepott for å starte en laste/losse operasjon. Båten lå klar langs siden og ventet på at lasteoperasjonen skulle starte, da det ble gitt beskjed fra dekksoperatører på Ocean Pride at en plankebit hadde landet ned på lastedekket. Det ble ikke registrert fra noen på Askepott at plankebiten falt. Ingen har sett hvor plankebiten falt fra.
• Personell ombord på Ocean Pride satt beskyttet under overbygning og det var ingen lasting/lossing da hendelsen inntraff.
• Det var ingen kranoperasjoner på Askepott da hendelsen inntraff.
• Plankebiten som falt var 2,0kg, 59 x 22 x 3,6 cm.
• Fallhøyde ved fall fra hoveddekk: 37,5m – fallenergi: 736 Joule
• Fallhøyde ved fall fra livbåtstasjon: 47,4m – fallenergi: 930 Joule
• Vinden (30 knop på 50 meters nivå) var rett ut fra siden på Askepott.
Det vurderes i skivende stund nivå på granskning som skal utføres i etterkant av hendelse.

Equinor
Troll B
29. mai
I forbindelse med riggeoperasjon fikk operatør hand i klem mellom kjetting og struktur. Klemskaden oppstod da operatør skulle frakoble en talje som var benyttet i en tidligere fase av riggeoperasjonen. Involvert person oppsøkte sykepleier som i samråd med vaktlege besluttet å sende personen til land for undersøkelse og behandling på legevakt i land. Transporten ble gjort med rutehelikopter. Personen returnerte til installasjonen neste dag og utførte alternativt arbeid inntil planlagt hjemreise.´

Equinor
Statfjord C
30. mai
I fbm commissioning og testing av ventiler subsea etter bytte av kontrollmodul på brønn D-1 har det vært et høyrere forbruk av hydraulikkvæske enn forventet. Antatt økt forbruk var ca 1 m3, inkludert 1 dl fargestoff som er klassifisert som rødt. Hydraulikkvæsken består hovedsakelig av vann og etylenglykol. Produktet er klassifisert som rødt pga av et tilsatt fargestoff (0,01%). Væsken vil umiddelbart løses opp i vann, dens komponenter har lav akutt giftighet og har intet potensiale for bioakkumulering.

Repsol
Gyda
1. juni
Repsol Norge AS valgte fredag 1. juni 2018 å foreta en kontrollert nedstenging av Gydaplattformen etter at testing avdekket signalfeil i det instrumenterte sikkerhetssystemet. Produksjonen vil ikke bli startet opp før feilen er rettet.

(Repsol opplyser at produksjonen ble gjenopptatt 30. juni, red.anm.)

Equinor
Mongstad
4. juni
Ifm vedlikehold på vifter i gamle A-1100 ble det observert eit klammer (3.35 kg) som hang under greiting i ein wire. Potensiell fallhøyde er 14,2 meter. Ingen energi er utløst (er en tilstand). Klammer ble tatt ned på bakken på en trygg og sikker måte. Det er begrenset ferdsel i området og det er ikke hver dag personell er i dette området.

Equinor
Troll C
4. juni
Mønstring som følge av Alarmer på røykdeteksjon i G-10 (Styrbord akter Søyle). Senere påvist som feilalarm. Kl 20:54 kom det alarm på to stk røykdetektorer i G-10, med sekunders mellomrom. Disse utløste automatisk generell alarm. Den første detektoren i Lokalt Instrumentrom, og den andre i trapperom som ligger som naborom til LIR. To detektorer i samme område anses for å være bekreftet røyk, og mønstring i livbåt ble derfor iverksatt. POB kontroll kl.21:02. Kl.20:59 ble det bekreftet at det ikke var røyk i de områdene med deteksjon, og at årsak til feil var sløyfefeil. Beredskapssituasjonen ble avblåst kl. 21:04 Sannsynlig årsak til sløyfefeil er feil på en eller flere detektorer i en sløyfe. Det har tidligere vært byttet flere detektorer på denne sløyfen ifm med feil. I samarbeid med leverandør fortsetter jobben med feilsøking og eliminering av feil kilde.

ConocoPhillips
Ekofisk
5. juni
I forbindelse med at temporær kran skal demonteres, skulle bom wire spoles av bommen og inn på bom-trommel for lagring. En Chinese finger» (feste strømpe) ble brukt mellom wire enden og tau. Etter ca.10m med innspoling, så løsner feste strømpen og 13 m av wire faller ned. Fallhøyde var  9,3 meter ned fra kran maskinhus. Wire veier 4,8 kg/m. Området var avsperret i forbindelse med operasjonen. Involvert personell oppholdt seg innenfor sperringen.

Wintershall
Brage
5. juni
Varmgang i styreskap til fresemaskin i mekanisk verksted M14. Sikringene koplet automatisk ut. Ingen detektert flamme. Elektriker sjekket styreskap og fant spor av varmgang.

Equinor
Gullfaks/Askeladden
6. juni
Varmgang i styreskap til fresemaskin i mekanisk verksted M14. Sikringene koplet automatisk ut. Ingen detektert flamme. Elektriker sjekket styreskap og fant spor av varmgang.

Equinor
Statfjord C
6. juni
I forbindelse med entring for rengjøring av innløpsseparator hadde ikke person som entret innløpsseparator åpnet reguleringsventil på pusteluftmaske helt opp. Dette medførte at han etterhvert fikk for lite oksygen, og trengte hjelp fra entringsvakt til å komme seg ut av tank. Når personen kom ut i friluft så fikk entringsvakt fort kontakt med han. Beredskapsorganisasjon ble mønstret i.h.t DFU. Person gikk selv til hospitalet sammen med sykepleier. Ved ankomst hospital ble det gitt beskjed til beredskapsledelse om at det sto bra til med personen, og beredskapsressurser ble demobilisert. Pusteluft ble benyttet for å beskytte mot langvarig eksponering mot helsefarlige stoffer, ikke akutt fare.

Neptune
Gjøa
7. juni
Klokka 15:22 fikk vi automatisk aktivering av nødavstengning, NAS 2.0., med generell alarm og mønstring. Nedstenging skyldtes høy-høy-alarm i lavtrykksfakkeldunk, forårsaket av pumpestans. Situasjonen er avklart, og vi er i ferd med å redusere nivået i lavtrykks-fakkeldunken. Vi regner med å starte opp produksjonen igjen i løpet av ettermiddagen.

Forrige artikkelDisse 20 utbyggingene pågår på norsk sokkel
Neste artikkelTatt for bedriftsspionasje

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR