De åtte oppsagte i selskapet PSL Energy Service AS fikk onsdag medhold fra Stavanger tingrett i at oppsigelsene var usaklige.

Fagforeningen Industri Energi (IE) førte saken for IE på vegne av de oppsagte, og nå har Stavanger tingrett gitt medhold i saken mot PSL Energy Service og Halliburton i at oppsigelsene var usaklige.

De oppsagte fikk rett til å forbli i stillingene inntil saken er rettskraftig avgjort, og ble tilkjent 210.000 kroner i saksomkostninger.

1. august i år ble samtlige aksjer i PSL Energy Service kjøpt av Halliburton, og selskapet ble dermed en del av Halliburton-konsernet. På det grunnlag fant Stavanger tingrett at Halliburton måtte likestilles som arbeidsgiver med PSL. Tingretten mente også at Halliburton ikke har gjort noe forsøk på å finne annet passende arbeid for de oppsagte. I sammen aktuell periode har Halliburton foretatt en mengde nyansettelser, melder IE på sine hjemmesider.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR