Norske redere skal få en lovfestet rett til refusjon av skatt og trygdebetalinger for sjøfolk på norskregistrerte skip, melder NTB.

Regjeringen foreslår å lovfeste tilskuddsordningen for sjøfolk.

– Dette handler om å sikre norske arbeidsplasser og ikke minst norsk maritim kompetanse, sier næringsminister Monica Mæland (H) til NTB.

– Det er en næring som sysselsetter over 100.000 personer. Vi er en verdensledende skipsnasjon, og er avhengig av maritim kompetanse både på vann og på land, sier Mæland.

Skal sikre tilskudd

Norske redere har lenge mottatt støtte fra staten for å slippe å betale skatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift for sjøfolk. Regjeringen har satt seg som mål at flest mulig av de norskeide skipene skal ha norsk flagg. Esa har vurdert og godkjent ordningen. Ved å lovfeste ordningen vil regjeringen stabilisere rammevilkårene for næringen.

Lovforslaget skal sikre tilskudd til rederier og andre organisasjoner som drifter skip som er registrert i norsk ordinært skipsregister (Nor) eller norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

– Vi konkurrerer med andre nasjoner som har andre lønnsvilkår. Derfor er denne tilskuddsordningen helt avgjørende hvis vi skal beholde norsk kompetanse. Det handler om å ha konkurransedyktige rammebetingelser. Andre land har også denne type innretninger, sier Mæland.

Sikre arbeidsplasser

Hun understreker at regjeringen har styrket tilskuddsordningen for sjøfolk blant annet ved å utvide fartsområdene. Fra 1. januar i fjor kunne NIS-skip for eksempel gå mellom norske havner som del av en europeisk rute.

– Antall skip i NIS har gått ned. Det har vi ønsket å gjøre noe med. Både å få flere skip flagget hjem, og å sikre norske arbeidsplasser, sier Mæland.

I fjor var nesten 12.000 sjøfolk i 120 rederier omfattet av ordningen. Det er Stortinget som fastsetter størrelsen på tilskuddene. I år forventes det at norske rederier skal få utbetalt NOK 1,85 milliarder.

Forrige artikkelForlenget kontrakt for «Safe Zephyrus»
Neste artikkelAibel tildelt FEED-studie på Snorre

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR