Norske offshorerederier og Norges Rederiforbund håper å slå flere fluer i ett smekk når de nå satser på å rekruttere russiske ingeniører.

NTB

Norges Rederiforbund (NR.) og de tre selskapene Agency (tidligere Stolt Offshore), Odfjell Drilling i Bergen og Subsea 7 har inngått avtale med et universitet i St. Petersburg (The Baltic State Technical University) som sikrer de tre norske selskapene 15 nyutdannede russiske ingeniører fra januar neste år.

Avtalen er et prøveprosjekt på ett år, som ligger godt an til å bli utvidet etter prøveperioden, sier informasjonsdirektør Marit Ytreeide i NR til NTB

Hun sier selskapene rekrutterer russiske ingeniører både for å dekke sine behov for ingeniørkompetanse og for å posisjonere seg før oljevirksomheten på russisk side i Barentshavet åpner.

Kunne tatt 50
– Vi kunne ansette mer enn 50 ingeniører umiddelbart, sier personalsjef Tor Morten Jacobsen i Subsea 7 Norway til NTB.
Han sier Subsea 7 er glad for avtalen med The Baltic State Technical University:
– I et svært presset arbeidsmarked har avtalen gitt oss mulighet til å skaffe flinke ingeniører til selskapet, sier han.

Men også Jacobsen legger til at det ikke er noen ulempe å ha utvekslet erfaringer med russiske kompetansemiljøer dersom norske store selskaper får kontrakter på Shtokman-feltet.

– Gode hoder
– Det er ikke teknologi de norske selskapene er ute etter, men «de gode hodene» som kan bringe teknologien videre, sier Ytreeide.
Hun understreker at det ikke er noe galt med norske ingeniører:
– Det er bare så få av dem, sier hun.

Ytreeide forteller at NR startet med å utdanne russiske offiserer i St. Petersburg til den norske handelsflåten.

For ett år siden inngikk NR en avtale med Admiral Makarov State Maritime Academy (AMSMA) om utdanning av 50 russiske offiserer til den norske handelsflåten.
–Makarovakademiet har lang tradisjon i utdanning av offiserer til handelsflåten. Det faglige innholdet akademiet tilbyr, er på topp. Det eneste vi har supplert med er et tillegg i utdanningen om norsk lovverk knyttet til NIS, samt norske sikkerhets- og helsebestemmelser, sier Ytreeide.

NR. tidlig ute
Allerede da avtalen med Makorovakademiet ble inngått, ønsket NR å få til tilsvarende avtaler med sikte på russiske ingeniører. Avtalen ble undertegnet i sommer. Mer enn 50 studenter søkte umiddelbart om plass. De første 15 som greide å passere nåløyet, har fått et halvt års stipend.

De drilles nå i engelsk, som de behersket svært godt fra før, forteller Ytreeide.
De ferske ingeniørene vil få norske lønnsvilkår, som innebærer at de vil tjene om lag det tidobbelte av hva de ville gjort i Russland.

De russiske sjøoffiserene derimot, vil mest sannsynlig få jobb i NIS-flåten, som innebærer egne tariffer.

Håper å utvide
Ytreeide sier NR håper å utvide avtalen om rekruttering av russiske oljeingeniører:
– Avtalen vi har inngått, er en prøveordning på ett år. Avhengig av tilbakemeldinger fra selskapene som er med på prøveordningen, kan det bli aktuelt å utvide ordningen til å omfatte langt flere ingeniører, sier hun.

TEKNA, som blant annet organiserer norske sivilingeniører, har ingen kritiske merknader til NRs initiativ for å få russiske ingeniører til Norge
– Når mangelen på norske ingeniører er så stor, støtter vi anstrengelsene for å rekruttere russiske ingeniører. Vår ønske er jo at norsk næringsliv skal gå bra, sier generalsekretær Kåre Rygg Johansen i TEKNA til NTB.

Han sier en fersk undersøkelse TEKNA har gjort, viser at det er behov for 4.000 flere ingeniører i Norge i dag.

Forrige artikkelUtenlandske eiere skaper høyere vekst
Neste artikkelNæringslivet må betale mer av sykepengene

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR