Lisenspartner Faroe melder om funn i letebrønn 6407/7-9 S Njord NF2 (Nordflanken-2) i Norskehavet.

Letebrønn 6407/7-9 S Njord NF2 ligger i PL 107C og er lokalisert i Njord Nord Flank 2-prospektet i Halten-området i Norskehavet, ca. 80 km fra nærmeste punkt på land som er Frøya i Sør-Trøndelag.

Brønnen er lokalisert under 1 km fra nordspissen av Njord-feltet, og vanndypet hvor brønnen skal bores er ca. 323 meter MSL.

Boringen er utført med semien «Songa Delta» som opereres av Songa Offshore.

Funn

Mandag kveld melder Faroe at det er funnet olje og gass i letebrønnen.

Brønn 6407/7-9 S Njord NF2 ble boret til et totalt dyp på 4.105 meter under havoverflaten. Brønnen påtraff 102 meter brutto oljebærende reservoar i Ileformasjonen (midtre og nedre jura), og en 157 meter brutto gass/kondensatkolonne i Tiljeformasjonen (nedre jura).

Sidesteg

Basert på disse resultatene besluttet partnerskapet å bore en sidestegsbrønn; 6407/7-9 A NF3.

Sidesteget påtraff en 195 meter brutto gasskolonne i Tiljeformasjonen. I tillegg ble det påtruffet 140 meter brutto gasskolonne i Åreformasjonen (nedre jura). Det ble ikke påtruffet hydrokarboner i Ileformasjonen i NF3.

Ingen av brønnene ble brønntestet, men omfattende datainnsamling og prøvetaking er gjennomført.

Basert på innhentet data er foreløpig størrelsesanslag på funnet mellom 1,3 og 18,9 millioner fat oljeekvivalenter for NF2 og mellom 0,6 og 9,4 millioner fat oljeekvivalenter for sidesteget NF3.

Resultatene er i tråd med forhåndsestimatene, ifølge Faroe.

– Vi er glade for å kunne annonsere vårt andre funn i år. Funnet ligger nær eksisterende infrastruktur rundt Njord, og vil kunne gi positivt bidrag til utviklingsprosjektet Njord Future Project. Prosjektet starter opp tidlig i 2017, og skal evaluere funn nær Njord i sammenheng, sier Helge Hammer, COO i Faroe Petroleum og sjef for selskapets norske virksomhet.

– Nå ser vi frem mot vår neste brønn i boreprogrammet. Dazzler er såkalt «high impact», og lokalisert i Barentshavet med Eni som operatør, avslutter Hammer.

Brønnen har nå blitt plugget og forlatt, og partnerne vil starte arbeidet med å vurdere det kommersielle potensiale av funnet.

Statoil er operatør i lisens 107C (20 prosent), med partnerne Engie E&P Norge (40 prosent), Dea E&P Norge (30 prosent), Faroe Petroleum Norge (7,5 prosent) og VNG Norge (2,5 prosent).

(Illustrasjon: Statoil)
(Illustrasjon: Statoil)

 

 

Forrige artikkelOdfjell med milliardsalg i Oman
Neste artikkelOljeprisen med svak stigning

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR