Total E & P Norge, operatør for utvinningstillatelse 043, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 30/4-3 S. Brønnen ble boret nordøst på Martin Linge-feltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen).

Brønnen påtraff gass og kondensat i Tarbert-, Ness- og Etiveformasjonen i Brentgruppen. Reservoarkvaliteten var god.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 2 og 11 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønnen ble formasjonstestet. Maksimum produksjonsrate var på 2,4 millioner standard kubikkmeter (Sm3) gass/strømningsdøgn gjennom en 48/64 tommers dyseåpning.

Brønnen har tilført tilleggsressurser til Martin Linge-utbyggingen og er komplettert med hensikt å sette den i produksjon ved oppstart av feltet.

30/4-3 S er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 043. Tillatelsen ble tildelt i 1976.

Brønnen ble boret til et vertikalt og målt dyp av 4134m og 4581m under havflaten, og ble avsluttet i Dunlingruppen i tidlig jura.

Havdypet er 115 m. Brønnen ble boret med boreinnretningen «Maersk Intrepid».

Forrige artikkelUtsetter «Sevan Developer»-levering
Neste artikkelSeabird med undersøkelse i Belize

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR