Boringen av letebrønnen Xana på dansk sokkel, hvor Noreco er lisenspartner, har startet., Tommy Sundt, administrerende direktør i Noreco. (Foto: Noreco)

Boringen av letebrønnen Xana i lisens 9/95 på dansk sokkel har startet. Norwegian Energy Company ASA (Noreco) er partner i lisensen med en eierandel på 20,1 prosent.

Lisensen ligger i nærheten av gassfunnet Svane . Brønnen bores med den oppjekkbare boreriggen «Noble Sam Turner.» Hovedmålet er sandsteinsformasjoner i øvre jura, ca 4 600 meter under havbunnen. Det er estimert å ta rundt 140 dager å bore til planlagt dybde.

– Mens noen har jobbet mest med selskapets finansielle utfordringer i det siste, har våre eksperter på leting og operasjon konsentrert seg om forberedelsene til denne letebrønnen, og de har gjort en god jobb, sier Tommy Sundt, administrerende direktør i Noreco.

Noreco anslår funnsannsynligheten for Xana-brønnen til 27 prosent og at prospektet inneholder mellom 130 og 235 millioner brutto fat oljeekvivalenter, for det meste i form av gass. Det tilsvarer ca 35 millioner fat oljeekvivalenter netto P50 for Noreco.

Maersk Oil er operatør for lisensen og har en eierandel på 42,6 prosent. Gjennom datterselskapet Noreco Oil Denmark A/S eier Noreco 20,1 prosent, DONG E&P har en eierandel på 27,3 prosent og Danoil Exploration har en eierandel på 10,0 prosent.