Nykommeren DeepWell utviklet ny teknologi innen brønnservice, men slet med å få oljeselskapene til å oppdage nyvinningen. Ett år er gått siden selskapet landet kontrakt med Statoil. Nå merker DeepWell effekten.

Martha Kold Bakkevig, adm. dir. ved DeepWell, i en av selskapets containere på Karmøy.
(Foto: ELISABETH FIVELAND)

I fjor høst og vinter var kontraktsstart mellom Statoil og DeepWell, som iverksatte brønnservice på Snorre A og B fra 1. september, og Statfjord A, B og C samt Sleipner A og B med oppstart 1. desember.

I mai i fjor inngikk selskapet først en beredskapskontrakt med Marathon Petroleum Company over fire år med opsjon på én ganger to år. Så kom oljegiganten Statoil på banen, og DeepWell fikk kontrakt om kontinuerlig brønnvedlikeholdsprogram i tre år med opsjon på to ganger to år. Kontrakten har en verdi på en halv milliard kroner.

Priset for innovasjon
– Vi har så langt fått positive tilbakemeldinger på moderne utstyr, som er lett å håndtere, og som gir rom for økt effektivitet. Våre kunder er ekstremt opptatte av kostnadsbesparende løsninger, forteller Martha Kold Bakkevig, administrerende direktør ved DeepWell.

Selskapet, som har base på Husøy på Karmøy, ble for to måneder siden også anerkjent med prisen «New Venture of the Year», som ble utdelt av Rystad Energy.

– På brønnmarkedet er vi en innovasjonsdriver, i motsetning til flere av våre konkurrenter, som må fortsette sin utvikling med de investeringene de har gjort i den parken de har, sier Bakkevig, som ikke vil gå inn på hvilke nye teknologiske produkter og tjenester selskapet nå er i ferd med å utvikle. Hun snakker derimot gjerne om den teknologien de alt har.

– Vi tilbyr integrerte operasjoner som er videooverførte i sanntid. Dette gjør at våre eksperter på land kan tolke parametre fra den aktuelle brønnen som operatøren får på en skjerm i wireline kontrollkabinen på feltet, sammen med eksperter på landanlegget til Statoil. Dermed ser vi de samme dataene samtidig, og med videokonferanse foreslår vi løsninger. Dette hindrer risikoen for å stoppe brønnintervensjonen og eventuelt også stenge produksjonen ved å hente eksperter med helikopter og fly dem til og fra feltet, påpeker Bakkevig.

Måtte bevise
Hun hevder den nye teknologien erstatter eldre lavteknologiske, hydrauliske løsninger som er tilgjengelig på brønnservicemarkedet.

– Vi så potensial for nytt utstyr som er elektronisk drevet, integrert med data. Forutsetningen var at våre eksperter og oljeselskapets ansatte på land stiller opp som support for de som jobber offshore, sier Bakkevig.

Hun mener selskapets teknologi ikke fantes på markedet før DeepWells gründere Karl Berner Garvik, Asbjørn Hauge og Ove Wareberg kom med ideen, som deretter ble videreutviklet av ingeniører. Produktet var klart for markedet på slutten av 2006, men kundene uteble.

– Da stod vi der med et klart produkt som oljeselskapene hadde etterlyst, men da vi la inn anbud var det et helt annet språk. Vi visste at vi hadde et konkurransedyktig produkt, men vi hadde ikke referanser og fikk ikke kontrakt. Vi fikk ikke lov til å bade før vi hadde bevist at vi kunne svømme, og vi møtte på kontraktaktuelle motkrefter fra det internasjonale markedet, forteller Bakkevig uten at hun vil utdype det nærmere.

Ledelsen i DeepWell løste situasjonen ved å tilby oljeselskapene prøveprosjekt for å vise at egen nyvinning og kompetanse dugde. Resultatet ble de to nevnte kontraktene, som sørger for at bemanningen øker fra om lag 40 til 120 ansatte.

Store ambisjoner
– Siden den gang har vi forbedret standarden på både produkt og utstyr for å redusere tunge løft og øke sikkerheten. I tillegg fortsetter vi med teknologisk utvinning for å øke effektiviteten enda mer. Vår visjon er flere integrerte team og teknologier, legger Bakkevig til.

DeepWell har ulike underleverandører, men ser at det kan dukke opp behov for flere samarbeidspartnere i tiden framover.

– Vi trenger markedsorienterte og innovative underleverandører og samarbeidspartnere. Det nåværende behovet er størst når det gjelder mekanisk og elektronisk design. Om valget står mellom å samarbeide med en aktør i Rogaland og en i Abu Dhabi, er det naturlig å velge den nærmeste for å få tettere relasjoner. Vi ønsker å bli med på å utvikle en klynge, dersom vi får noe igjen for det, poengterer Bakkevig, som ikke legger skjul på selskapets ambisjoner.

– Hvor er DeepWell om fem år?

– Da er vi en stor aktør innenfor brønnservice både nasjonalt og internasjonalt. Vi ligger i front når det gjelder å fase inn ny teknologi, spår Bakkevig.

Selskapet har brukt om lag 50 millioner kroner på å utvikle nye løsninger. Gründertrioen, som hoppet av fra tidligere Maritime Well Service, etablerte DeepWell sammen med investorene østensjø Rederi og Solstad Offshore i 2004.

Ulike IO-produkter
Som kontraktspartner er Statoil opptatt av å samarbeide med leverandører som har fokus på integrerte operasjoner.

– DeepWell er en spennende aktør. Selskapet er et av flere vi har kontrakt med innenfor denne type leveranser, sier Eli Rye, informasjonssjef for boring og brønn i Statoil.

Kjetil Hjertvik, informasjonssjef i Oljeindustriens Landsforening (OLF), forteller at det finnes ulike selskaper som tilbyr integrerte operasjoner på brønnservicemarkedet.

– Videooverføring av data i sanntid er noe som har eksistert på markedet i flere år, men vi ser en utvikling av flere, ulike typer produkt og metoder. IO-produkt blir mer og mer en del av den daglige produksjonen til oljeselskapene, sier Hjertvik, som regner med at dette er en utvikling som fortsetter.

– Bruk av integrerte operasjoner gjør gjerne at man treffer mer presist ved boreoperasjoner, noe som er bra for operatørselskapene, som ønsker å utvinne mer olje fra reservoarene, legger han til.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR