Professor Juerg Matter ved Universitetet i Southampton mener Norge og karbonfangst spiller en nøkkelrolle når verden skal få ned klimautslippene. Det skriver Norsk olje og gass.

– Norge er den ledende nasjonen i verden på karbonfangst og -lagring (CCS). Og denne type teknologi kommer til å bli helt avgjørende om vi skal nå klimamålene til FN, sier Juerg Matter til Norsk olje og gass.

Fredag presenterte han, sammen med en gruppe forskere fra Universitetet i Southampton, Colombia University i USA, Universitetet på Island, Reykjavik Energy og Universitetet i Toulouse, en studie som viser at det går an å gjøre om CO2 til stein på bare to år.

Revolusjonerende

Teknologien kan revolusjonere hvordan karbonfangst og -lagring gjøres, og ble først presentert i Science Magazine. Siden har blant annet The Guardian, Time Magazine og BBC skrevet om gjennombruddet.

Det internasjonale energibyrået (IEA) har gjort beregninger om at det må investeres over 30.000 milliarder kroner i karbonfangst frem mot 2050 for å nå togradersmålet.

Samtidig har FNs klimapanel slått fast at dersom karbonfangst og -lagring utelukkes som en del av klimaløsningen, vil det bli minst dobbelt så dyrt å stoppe klimaendringene.

– For Norges del er allerede infrastrukturen på plass. Dere har reservoarer i Nordsjøen som egner seg godt til lagring av CO2.

– Veldig lovende

Juerg Matter og hans team av forskere har jobbet ved kraftverket Hellisheidi på Island de siste årene. Der har de pumpet karbondioksid ned i bakken til varm vulkansk stein. I løpet av to år, langt raskere enn først antatt, ble så 95 prosent av gassen omformet til stein ved at vann- og gassblandingen reagerte med steinarten basalt.

– Dette er veldig lovende, for det finnes basalt på alle kontinenter. For Norges del er potensialet for denne type lagring begrenset fordi dere ikke har den ideelle basalt-typen, men i regioner hvor reservoarer som de dere har i Nordsjøen ikke er tilgjengelig, vil vår måte å lagre CO2 på være meget godt egnet, sier Matter.

Vil ha fortgang

Karbonfangst og -lagring er blant de viktigste tiltakene for å redusere CO2-utslipp, og ifølge Matter haster det å satse.

– Det er ikke lenger et spørsmål om teknologi eller evne til å gjøre det, for vi har begge deler. Det er et spørsmål om å sette av penger til satsingen, sier han, og får støtte fra klima- og miljødirektør i Norsk olje og gass, Hildegunn T. Blindheim.

– CCS vil være et vesentlig og avgjørende teknologiområde for at verden skal nå sine utslippsmål, men krever attraktive rammebetingelser, rolleavklaring og konkrete fullskala-prosjekter. Det må bygges videre på den betydelige kompetansen som eksisterer i den norske offshoreklyngen og i landbasert industri, sier hun.

Forrige artikkelOljeprisen fortsetter nedover
Neste artikkelEvision med Statoil-avtale

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR