Et nytt senter for trening og forskning på offshore- og skipsfartmiljøet skal utvikles i Haugesund. Nå har senteret mottatt støtte fra det statlige Arena-programmet.

Senteret skal spesialisere seg på offshore- og undervannsoperasjoner som skal styres fra fartøy på sokkelen, via simulatorutstyr. Også utvikling av miljøvennlige skip blir en del av satsningen, skriver Stavanger Aftenblad.

I dag har Haugesund en del simulatorutstyr som blir benyttet av Karmsund videregående skole, den tekniske fagskolen og Høgskulen Stord Haugesund, som alle utdanner skipsoffiserer innen navigasjon og maskinteknikk.

– Dette miljøet skal nå utvikles og utvides med blant annet simulatorer, som er svært relevant for bruken av ankerhåndteringsfartøy og ikke minst innen undervannsteknikk som går på blant annet styring av undervannsroboter som ROV-er, sier Vidar Thorsen i Haugaland Kunnskapspark til Stavanger Aftenblad.

– Når offshore-, subsea- og skipsfartmiljøet blir en del av Arena-programmet sin satsing, tyder det på en viktig anerkjenning av det faglige miljøet i Haugalandet, fortsetter Thorsen.

Det er Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge som står bak Arena-programmet, som har som oppgave å videreutvikle næringsmiljø med vekstpotensial. årlig mottar forskjellige prosjekter mellom 1,5 til 2,5 millioner kroner i støtte.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR