Havforskningsinstituttet mener de planlagte seismiske undersøkelsene utenfor Lofoten og Vesterålen kan gjennomføres ettersom det er lite fisk, egg og larver i de berørte områdene.

NTB

Foto: Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttets fartøy G.O. Sars undersøkte denne uken området. Det ble trålt etter fisk og gjort akustiske undersøkelser.

Konklusjonen er at den fisken som er i området, for det meste er ferdig med gytingen, og at det derfor er tilrådelig å gjennomføre de planlagte seismikkundersøkelsene, melder Havforskningsinstituttet.

Tilrår
– De viktige fiskebestandene som torsk, sei og hyse er ferdig med det de skal gjøre i dette området. Med lave fiskemengder av stort sett utgytt fisk, med unntak av snabeluer som gyter over et stort område, er det tilrådelig å gjennomføre de planlagte seismikkundersøkelsene utenfor Lofoten-Vesterålen, sier forskningsdirektør Ole Arve Misund.

Da instituttet anbefalte en pause i de seismiske undersøkelsene, var en viktig årsak å finne ut om kysttorsken, som i denne regionen trekker ut og gyter i de samme områdene som skreien, også var ferdig med gytingen. Skreien er ferdig i første halvdel av mai, mens kysttorsken kan være ferdig noe senere.

Støy
Støy fra seismikkens luftkanoner skremmer bort stor fisk, men blir ikke skadd, ifølge Havforskningsinstituttet. Men larver og liten yngel har ikke samme mulighet til å rømme unna. De kan i tillegg bli påført skade når avstanden til lydkilden er kort.

Oljedirektoratet skulle opprinnelig ha startet de seismiske undersøkelsene 15. mai, men arbeidet er blitt midlertidig stanset inntil regjeringen blir enig med seg selv. Olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) sa onsdag at en beslutning vil komme i løpet av uken.

SFT vurderer
Det er miljøorganisasjonene og fiskerinæringen som har reist spørsmål omkring støyforholdene i forbindelse med seismikkmålingene. Miljøverndepartementet har bedt Statens forurensningstilsyn (SFT) vurdere om undersøkelsene er i samsvar med forurensningsloven.

SFT har frist til 13. juni med å komme med sine vurderinger.
– Dette er en krevende sak. Vi ønsker ikke unødvendige konflikter med fiskerinæringen, men Stortinget har vedtatt at det skal skytes seismikk i nord, så det må vi følge opp, sa Haga til NTB onsdag.

Forrige artikkelStopp i lønnsforhandlingene
Neste artikkelNoreco øker i norsk lisens

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR