– Tull og tøys, sier forsker og prosjektleder i Havforskningsinstituttet, Svein Løkkeborg, om beskyldningene om at Oljedirektoratet skal ha manipulert seismikkrapporten.

AVVISER HAUGES PåSTANDER: Bellonas Frederic
Hauge mener rapporten fra
Havforskningsinstituttet er forsøkt mainpulert av
Oljedirektoratet. Det kaller
Havforskningsinstituttet for tull og tøys.
(Foto: BELLONA)

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at Havforskningsinstituttet la fram rapporten som viser at seismikkundersøkelsene utenfor Lofoten og Vesterålen sommeren 2009 hadde en begrenset effekt på fisket.

Før rapporten i det hele tatt ble lagt fram gikk kystfisker Johnny Johnsen, som var blant fiskebåteierne som hjalp til med forskningsprosjektet, ut i Dagbladet og sa at Oljedirektoratet har lurt fiskerne, havforskerne og hele det norske folk. årsaken er at seismikkfartøyet ikke var i nærheten av båten hans, og at det dermed mangler data om hyse.

– Denne rapporten har Oljedirektoratet etter min mening prøvd å manipulere. De stoppet å skyte når de kom i nærheten av linebåtene, sier leder i Bellona, Frederic Hauge, til Aftenposten .

Peker på svakheter
Han mener at også at rapporten har flere svakheter, blant annet fordi den ikke har undersøkt skremmeeffekten på sildeyngel og sjøpattedyr. Natur og Ungdom mener også at rapporten har svakheter, og peker på at skremmeeffekten er betydelig.

– Viktige kunnskapshull består, men det som har kommet fram i dag gir ingen forsikring om at det er mulig med sameksistens mellom olje og fiskeri utenfor Lofoten og Vesterålen. Den utopien er like fjern, sier leder i Natur og Ungdom, Ola Skaalvik Elvevold, på sine nettsider .

– Er rapporten manipulert?

– Det er tull og tøys, og baserer seg på uttalelser fra fisker Johnny Johnsen. Jeg har ikke hørt at andre si det samme, sier forsker og prosjektleder for følgeforskningsprosjektet i Havforskningsinstituttet, Svein Løkkeborg, til Petro.no.

– Frederic Hauge og Bellona sier strengt tatt det samme?

– Ja, det stemmer. De har også hengt seg på. Bakgrunnen er at den seismiske datainnsamlingen ble gjort i et mindre område enn det som var planlagt, bare halvparten. Det innebærer at en båt med hyseline havnet akkurat i kanten av seismikkinnsamlingen, og lydkanonene ikke overskjøt hyselinen. Men det er ingen holdepunkt for å si at det dreier seg om manipulasjon. Det dreier seg heller om kommunikasjonssvikt, sier Løkkeborg.

Ikke ord som betydelig og marginal
– Viser rapporten at skremmeeffekten er betydelig?

– Vi har bevisst ikke brukt ord som «betydelig» og «marginal». Vi har oppgitt tall, så får folk tolke selv. Det er derfor vi får så mange utsagn, og fiskerne, naturvernerne og oljeindustrien vil nok lese forskjellig ut av det, sier Løkkeborg.

STRESSER: Rapporten viser at seismiske
undersøkelser stresser fisken, men den er ikke
skadelig for fisken.

– Men seismikk har en klar effekt på fisk og fiskeri. Fangst av noen arter med noen redskaper går opp, og noen går ned. Kort oppsummert kan vi si at fangst med line går ned, mens fangst med garn – utenom sei – går opp.

– Flere kritiserer rapporten fordi undersøkelsene er gjort i et kort tidspunkt. Hva er din kommentar til det?

– Vi vil ikke bruke resultatet til å dra slutninger om andre områder og til andre tidspunkt. Forskningsprosjektet viser hvordan det var om sommeren utenfor Vesterålen med det fiskeriet og de artene som er der. Vi er varsomme med å generalisere og å trekke slutninger, sier forskeren.

– Skader ikke fisk, men fiskeri
– Bellona kritiserer rapporten for ikke å inkludere data om skremmeeffekt på sildeyngel og sjøpattedyr. Hvorfor gjør den ikke det?

– Det lå ikke i forutsetningene. Vi skulle undersøke konsekvensene for fiskeriene, og det inkluderer ikke sjøpattedyr, sier Løkkeborg.

– Denne saken vekker mye følelser. Hvordan skal Havforskningsinstituttet nå fram med budskapet?

– Det er et godt spørsmål. Vi må prøve å være så nøytrale som mulig. Vi har gjennomført en god undersøkelse, og tallmaterialet underbygger konklusjonene. Det er dette vi har målt, resultatene er klare og det slår begge veier. Noe er positivt og noe er negativt.

– Skader seismikk fisken?

– Det er ingenting som tyder på skadeeffekter på fisken, men det er helt klart en skremmeeffekt. Fisken reagerer, og for en fisker som fisker med line er det ikke hyggelig å se at fangsten går ned. Det er altså ingen skadeeffekt på fisken, men på fiskeriene, sier Løkkeborg.

– Fisk med bevegelse svømmer bort, og ved ansamlinger av egg og yngel er det en så veldig liten andel som blir påvirket at det sett i sammenheng med andelen egg og yngel som dør en naturlig død utgjør ingenting, sier han.

Seismikk under lofotfisket
– Hvilke spørsmål sitter Havforskningsinstituttet igjen med etter å ha fullført denne undersøkelsen?

– Undersøkelsen ble bevisst lagt til en tid på året da det var relativt lite fiskeriaktivitet. For oss hadde det vært ønskelig å gjøre undersøkelser også under torskefisket, men det ville aldri fiskeriorganisasjonene gått med på. Dette ville gitt oss viktig informasjon om hvordan vandringen hos fisk og gytevandringen blir påvirket av seismikk, sier Løkkeborg.

Verste fall misforståelse
Til Aftenposten sier kommunikasjonsrådgiver i Oljedirektoratet Eldbjørg Vaage Melberg at OD har gjort slik de pleier å gjøre, og varslet om at de ville hente inn data i et stort område fordi de trengte fleksibilitet.

– Det var Havforskningsinstituttet som planla hvor fiskerne skulle være. Så det er i verste fall en misforståelse, sier Vaage Melberg.

Denne saken er hentet fra vårt søsternettsted Petro.no . Både Petro.no og Oilinfo er en del av mediehuset PETROmedia.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR