Skal levere skipsdesign og utstyr til fire ankerhåndteringsfartøy.