Oddbjørn Malmo fra Kongsberg Maritime vant årets ærespris fra NCEI Offshore.

,

Malmo fikk utmerkelsen for sitt arbeid med utviklingen av Kongsberg Lade og for å skape samarbeid mellom både FoU- og næringsnettverkene i Trondheim.

NCEI Offshores ærespris ble utdelt foran den trønderske leverandørindustrien, oljeselskapene og Innovasjon Norge. Arrangøren, NCEI Offshore, er en del av næringsklyngen NCE Instrumentation i Trondheim.

– Jeg setter stor pris på å få denne utmerkelsen, og jeg ønsker å takke øvrige partnere i NCEI for et langt og godt samarbeid. Jeg vil spesielt takke sekretariat, styrekolleger og de prosjektteamene jeg har arbeidet tettest med. Dette er en pris til oss alle, sa Malmo da han mottok prisen.

Grunnlegger
Komiteen har vektlagt at han, som en av ni grunnleggere, har vært en aktiv støttespiller for klyngesamarbeidet og har vært et eksempel til etterfølgelse.

Torbjørn Akersveen er daglig leder for næringsklyngen NCEI og mener prisvinneren er sentral bidragsyter i den voksende offshorenæringen i Trøndelag.

– Oddbjørn Malmo er en nettverksbygger som har funnet ut hvordan man best skaper resultater gjennom samarbeid i FoU og klyngebedriftene, sier Akersveen.

Akersveen var representert i juryen, sammen med Einar Hjorthol (styreleder NCEI), Stein Ivar Strøm (Innovasjon Norge) og Gunn Kari Hygen (leder NCEI Offshore).

Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) er en klynge høyteknologibedrifter innen instrumentering lokalisert i Trondheim.

Fakta:

* Kongsberg Maritime er et heleid datterselskap i Kongsberg Gruppen som er et internasjonalt teknologiselskap med base i Norge. De leverer systemer for posisjonering, overvåking, navigasjon og automasjon til handelsflåte og offshore installasjoner.

* Malmo er General Manager Technology, Sensors & Instrumentation ved Trondheimsavdelingen som utvikler og leverer spesialiserte sensorer og instrumenteringsløsninger. Skipsautomasjon er det viktigste anvendelsesområdet.

Forrige artikkelKlif og VG uenige om fakta
Neste artikkelPtil-ja til Vilje Sør-boring

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR