Gassproduksjonen på Heimdal-feltet er stengt ned i frykt for at brønnene ikke er sikre nok.

Statoil skriver i en melding til Petroleumstilsynet ( Ptil ) at de over tid har gjennomført en grundig evaluering av brønnintegriteten på Heimdal.

– I forbindelse med denne evalueringen er det avdekket forhold som gjør at vi ønsker å verifisere brønnbarrierene ytterligere. Brønnene overvåkes kontinuerlig og det er ikke observert lekkasjer eller trykkforandringer i brønnene, skriver Statoil i meldingen.

Usikkerheten rundt sikkerheten av brønnene skyldes at det er begrensede muligheter til å verifisere de såkalte sekundærbarrierene . Primærbarrierene for brønnene er produksjonsrøret og nedihulls sikkerhetsventil, mens sekundærbarrieren er A-ringrom og ventiltreet .

Som et forebyggende tiltak besluttet Statoil å stenge ned de to gassproduserende brønnene mandag 14. november. ??Nå er det satt i gang en brønnintervensjonskampanje for å midlertidig plugge brønnene, og verifisere barrierene.

Arbeidsgruppe

Ifølge Teknisk Ukeblad er det også nedsatt en arbeidsgruppe, som ifølge Statoil er sammensatt av folk innen drift og vedlikehold, anleggsintegritet og brønnintegritet , samt verneombudstjeneste .

– Gruppen jobber med å vurdere tiltak for å få brønnene tilbake i drift, sier informasjonssjef Ola Anders Skauby til tu.no .??

– Det er satt i gang en intervensjonskampanje som logger brønnene, parallelt som det pågår rekvalifisering av ventiltrærene , sier Skauby .

Det er ikke gitt noe tidsestimat for hvor lenge produksjonen fra de to produksjonsbrønnene er ute, men Statoil sier det kan vare over noe tid.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR