Den differensierte arbeidsgiveravgiften blir gjeninnført fra 1. januar 2007. Den vil gjelde for hele Nord-Norge.

NTB

I tillegg til Finnmark, Troms og Nordland tilfredsstiller følgende fylker i Sør-Norge ESAs krav til differensiert arbeidsgiveravgift: Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland, Telemark og Aust-Agder.

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) og kommunalminister Åslaug Haga (Sp) orienterte mandag Stortinget om enigheten om de nye retningslinjene mellom ESA og Norge om ordningen.

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) og kommunalminister Åslaug Haga (Sp) orienterte mandag Stortinget om de nye retningslinjene.

De nye retningslinjene blir mer næringsnøytrale enn de gamle, slik at flere bransjer omfattes av ordningen. Hele transportsektoren bli inkludert med generelt reduserte satser.

Geografi vanskelig
Finansministeren sa at den vanskeligste delen av prosessen fram til en felles forståelse har vært knyttet til det geografiske virkeområdet.

Ifølge de nye retningslinjene er det regioner som representerer, eller tilhører en landsdel, med åtte innbyggere eller færre per kvadratkilometer, som kan kvalifisere for differensiert arbeidsgiveravgift.

I tillegg kan «mindre tilstøtende områder» som oppfyller det samme befolkningstetthetskriteriet, inkluderes i ordningen.

– Regjeringen har foreslått å inkludere 24 nye kommuner i virkeområdet. Ingen kommuner vil miste sin distriktspolitiske status, sa kommunalminister Åslaug Haga.

Finansministeren understreket at formuleringene i de nye retningslinjene langt fra er entydige,
– Det er rom for ulike tolkninger på flere punkter, og hvilken tolkning som legges til grunn vil ha betydning for omfanget av den nye ordningen, sa Halvorsen.

Distriktspolitikk
I kommentarene etter redegjørelsene la alle partier stor vekt på betydningen av at det er blitt enighet om den differensierte arbeidsgiveravgiften og at det er et viktig virkemiddel for å opprettholde bosettingen i distriktene.

Regjeringspartiene tok enigheten som seier for den rød-grønne distriktspolitikken, mens opposisjonen mener at den forrige regjeringen også har en stor del av æren.

– Resultatet som er oppnådd er en stor seier for en aktiv næringspolitikk. Nok et punkt i Soria Moria-erklæringen kan krysses av som oppnådd, proklamerte Dag Terje Andersen (Ap).

Gjermund Hagesæter (Frp) karakteriserte retningslinjene som et skritt i riktig retning.

– Men det er langt ifra det sjumilsskrittet som regjeringspartiene lovet i valgkampen, sa han.

– Regjeringen har oppnådd mye, selv om vi kunne ønsket oss mer, sa Bjørg Tørresdal (KrF).

Forrige artikkelTrolig bankstreik fra mandag
Neste artikkelNorse Energy lykkes utenfor Brasil

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR