Konsernsjef Helge Lund fratrer stillingen som konsernsjef med umiddelbar virkning, skal overta som konsernsjef i britiske BG Group. Eldar Sætre blir konstituert konsernsjef med umiddelbar virkning.,Dette melder Statoil onsdag morgen.

– Jeg vil takke Helge Lund for hans store innsats for Statoil gjennom ti år. Statoil er blitt et sterkere selskap under hans ledelse. Tiåret har vært preget av forbedret sikkerhet, betydelig internasjonal vekst og sterk utvikling av norsk sokkel. Leteresultater og avkastning for aksjonærene har vært blant de beste i industrien, og selskapets integritet og verdimessige plattform er styrket, sier Svein Rennemo, styreleder i Statoil.

Helge Lund tiltrådte stillingen som konsernsjef i Statoil 16. august 2004. I denne perioden har selskapet endret seg fra å være et bredt energiselskap til et selskap spisset mot oppstrømsvirksomhet. Samtidig har de, ifølge meldingen, levert sterke resultater på enkelte områder:

* Årlig aksjonæravkastning har vært 11,2%, noe som er 2,3 prosentpoeng over gjennomsnittet for industrien.
* Statoils børsverdi har økt fra 189 til over 500 milliarder kroner.
* Selskapets produksjon har økt fra rundt 1,1 til 1,9 millioner fat oljeekvivalenter per dag. Produksjonen fra den internasjonale porteføljen er femdoblet.
* Antallet alvorlige hendelser per million arbeidstimer er redusert fra 3,3 til 0,7.
* Antall letebrønner i 2004 var 12, i år planlegger selskapet å fullføre rundt 50.

– Det har vært et privilegium å lede Statoil gjennom ti svært spennende år. Dette er et selskap med utrolig mange dyktige medarbeidere. Jeg vil takke alle, for både samarbeidet og innsatsen de hver dag gjør for Statoil. Vi har skapt verdier for Statoils aksjonærer og samfunnet, samtidig som vi har styrket vår ressursbase på norsk sokkel og internasjonalt, sier avtroppende konsernsjef Helge Lund.

Helge Lund ledet Statoil gjennom fusjonen med Norsk Hydros olje- og gassdivisjon. I hans periode har Statoil blitt et rendyrket teknologidrevet oppstrømsselskap, blant annet gjennom salg og utskillelse av petrokjemi og driften av bensinstasjoner. Statoil har også etablert seg innen fornybar energi, gjennom satsingen på offshore vind.

– Jeg kunne fortsatt noe lenger, men det er en tid for alt. Fornyelse er viktig, både for Statoil og for meg. Etter en samlet vurdering kom jeg til at tiden er inne for et skifte. Jeg har både lyst og energi til å påta meg en ny lederutfordring, og jeg fant at denne muligheten er den rette, sier Helge Lund, som nå skal over til britiske BG Group, ifølge en melding fra selskapet.

Helge Lund fratrer umiddelbart. Det utbetales ikke sluttvederlag utover lønn i oppsigelsestiden frem til 1. mars 2015. I denne perioden står Helge Lund til disposisjon for selskapet. Ordningene for pensjon, bonus og langtidsinsentiver avvikles i tråd med avtalene som er inngått og Statoils praksis.

I BG Group vil Lund få en grunnlønn på GBP 1,5 millioner, tilsvarende 15,7 millioner kroner etter dagens kurs. Ifølge Bloomberg vil han bli den best betalte oljetoppen i Europa.

Statoils styre har konstituert konserndirektør Eldar Sætre som konsernsjef.

– Jeg er veldig tilfreds med at Eldar Sætre påtar seg oppgaven med å lede selskapet inntil ny konsernsjef er på plass. Eldar Sætre har lang fartstid i Statoils konsernledelse, og har vært helt sentral i utformingen og gjennomføringen av Statoils strategi og forbedringsagenda. Eldar Sætre er riktig leder til å sikre kontinuitet og gjennomføringskraft i tiden som kommer, sier styreleder Svein Rennemo.

Konstituert konsernsjef Eldar Sætre har vært en del av Statoils konsernledelse siden 2003, som økonomi- og finansdirektør (CFO) til 2010 og siden som leder for forretningsområdet Markedsføring, prosessering og fornybar energi (MPR).

– Sikker og effektiv drift er min fremste prioritet. Samtidig står industrien overfor krevende utfordringer og vi er godt i gang med et omfattende forbedringsarbeid for å styrke vår konkurransekraft. Dette arbeidet vil sikre Statoils langsiktige muligheter og verdiskaping, sier Eldar Sætre, konstituert konsernsjef i Statoil.

Eldar Sætre var sentral under børsnoteringen av Statoil og fusjonen med Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet. Han var ansvarlig for omleggingen av markedsstrategien for naturgass i Europa, og har ledet omstillingen ved selskapets landanlegg.

Som konstituert konsernsjef vil Eldar Sætre ha en grunnlønn på 5,7 millioner kroner. Han deltar i tillegg i Statoils program for variabel lønn og langtidsinsentivordning, med vilkår på linje med avtroppende konsernsjef.

Tor Martin Anfinnsen er konstituert i Eldar Sætres rolle som konserndirektør for forretningsområdet Markedsføring, prosessering og fornybar energi.

Styret i Statoil har nedsatt et underutvalg med fire av styrets medlemmer som har startet arbeidet med å finne ny konsernsjef, og vil også engasjere en ekstern rådgiver i søket. Styrets underutvalg for rekruttering av konsernsjef består av styreleder Svein Rennemo, styremedlemmene Grace Reksten Skaugen, James Mulva og Lill Heidi Bakkerud (ansattvalgt).

Forrige artikkelProduksjonsnedgang på én prosent i september
Neste artikkelNye standarder for arktiske operasjoner

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR