– En av vår tids største utfordringer er å dekke verdens voksende etterspørsel etter energi og samtidig møte de globale klimautfordringene på en ansvarlig måte, sier Helge Lund, konsernsjef i Statoil.

Det er i forbindelse med årets Høstkonferanse Helge Lund sier at man samtidig som å dekke energibehovet globalt, også må møte de globale klimautfordringene.

– Statoil mener det er nødvendig med sterkere internasjonale virkemidler for å få de globale utslippene av klimagasser ned, heter det i meldingen som er sendt ut.

– Det er ikke likegyldig hvilke ressurser som bygges ut for at vi skal kunne møte også klimautfordringene. Å la være å bygge ut mer olje og gass i Norge vil være skadelig for klimaet. To tredjedeler av de kjente fossile ressursene er kull, og utslippene forbundet med kull er vesentlig høyere enn for olje og gass. En global høy pris på utslipp av klimagasser vil bidra til at de riktige ressursene bygges ut, at gass vinner frem på bekostning av kull, og til økt energieffektivitet både i produksjon og forbruk, sier Helge Lund.

LES OGSÅ:

Temperaturen vil stige 3,6 grader

Statoil: IEA har helt rett

Det er særlig Det internasjonale energibyrået (IEA) sin rapport «World Energy Outlook 2012» som gjør at Lund kommer med uttalelsene nå.

– IEAforventer at den globale etterspørselen etter energi vil øke med mer enn en tredjedel frem til 2035. 60 prosent av veksten vil komme i Kina, India og Midtøsten, mens veksten i OECD landene vil være begrenset, skriver Statoil.

– Den globale middelklassen forventes å øke med 3 milliarder mennesker til cirka 5 milliarder mennesker i løpet av de neste 20 årene. Denne positive utviklingen er blant annet mulig på grunn av at flere får tilgang til energi og gjennom det en økt levestandard, sier Helge Lund.

– Det viktigste industrien kan gjøre er å investere i kompetanse og teknologi. Statoil vil fortsette å investere for å opprettholde vår lederposisjon på energieffektiv produksjon, sier Lund.

Forrige artikkelDeepwater Horizon: Rekordbot og tiltale
Neste artikkelPlanen går videre for Aasta Hansteen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR