Arena Olje- og gassklynge Helgeland ble i dag tatt inn i det nasjonale klyngeprogrammet, melder Innovasjon Norge. Analyser viser at bedrifter som samarbeider innoverer mer og har større konkurransekraft.

Næringsminister Monica Mæland og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte i dag de syv nye norske næringsklyngene som vil inngå i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. De nye klyngene omfatter både nye næringer og næringer som arbeider med omstilling i retning av mer bærekraftig utvikling. I dette inngår forskning og innovasjon som viktige verktøy for å løse utfordringer og bygge langsiktig kompetanse.

Industrielt tyngdepunkt
Bjørn Audun Risøy, daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland og prosjektleder for Arena Olje- og gassklynge Helgeland er utrolig fornøyd med statusen som ny Arena-klynge:

– Dette gir oss en unik mulighet til å styrke innovasjonskraften i industrimiljøet i Helgeland-regionen, sier han.

Arena Olje- og gassklynge Helgeland samler rundt regnet 55 bedrifter, og har gjennom flere år satset bevisst på å utvikle seg som en ledende leverandørklynge til olje- og gassmarkedet i nord. Klyngen har også et vel etablert samarbeid med regionale kunnskapsinstitusjoner.
– Klyngestatusen gir oss en enda bedre mulighet til å bygge opp spesialisert kompetanse i forhold til den olje-og gassvirksomheten som skal operere i et spennende, men spesielt og sårbart havmiljø, sier Risøy.

Samhandling
– Dette er en stor dag for Nordland. Jeg er stolt av den innsatsen til de to klyngene, og vi gleder oss til å jobbe videre med dem, sier direktør Karsten Nestvold i Innovasjon Norge Nordland.
– I et fylke som vårt, med et næringsliv spredt ut over store geografiske avstander, er det å tilrettelegge for samhandling særlig viktig. Med unntak av reiseliv har vi nå klyngesamarbeid innen alle de viktigste næringssektorene i fylket. Dette har vært en bevisst strategi for oss, og det har positive effekter, sier Karsten Nestvold.

Gir effekt
Flere analyser viser at bedrifter som samarbeider innoverer mer og har større konkurransekraft. I følge Menon Business Economics gir klyngesatsing økt verdiskaping. En annen effektanalyse som SSB har utarbeidet for Innovasjon Norge viser også at bedrifter som deltar i klyngesamarbeid både har høyere omsetning og sysselsetting sammenlignet med bedrifter som ikke deltar i slikt samarbeid.

Viktig satsing
Både næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren mener satsingen på utvikling av sterke næringsklynger er viktig for at norsk næringsliv skal møte kommende utfordringer.
Regjeringen har i tråd med det i budsjettet for 2015 satt av 137 millioner kroner til klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

39 klynger i alt
Medregnet de nye klyngeprosjektene er det nå 39 aktive klyngeprosjekter som er organisert med støtte og rådgiving fra klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Programmet eies og drives i fellesskap av Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge, og finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forrige artikkelSlik blir fremtidens V&M –klima på sokkelen
Neste artikkelNCE Subsea ble Global Centre of Expertise

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR