Henter penger i Malaysia – nå skal de ansette

Norsk teknologi måtte reise langt for å hente penger til videre vekst.

Med hovedkontor i Bergen skal Rayvn selge seg store.

Nå har de landet en avtale med det børsnoterte Malaysiske selskapet Salcon Berhad. Kapitalen de nå får inn skal sikre videreutvikling og global vekst.

De står bak en beredskapsløsning kjent som  Emergency Log Unit (ELU) som ble utviklet i fellesskap av Total Safety AS og Enovate AS.

Med den nye avtalen overfører Enovate og Total Safety rettighetene til ELU til Rayvn AS.

– Dette er en avtale vi har jobbet lenge med å få til og den betyr svært mye for oss, markedsmessig. Nå kan vi nå bredt ut.

Det er sier Henrik von Schlanbusch, administrerende direktør i Rayvn til petro.no.

Når vi ringer han har han akkurat kommet hjem fra Kuala Lumpur til Bergen for å snu i døren. For denne uken er han i New York for å bidra med etableringen av et amerikansk datterselskap.

For planen nå er å satse både i Norge, USA og Litauen.

– Vi kommer til å doble antall ansatte i Norge fra 10 til 20, pluss at vi nok kommer til å trenge mellom 5 og 10 personer i USA ganske raskt, forteller han.

Rayvn vil ha hovedkontor i Bergen, med avdelingskontor i Stavanger, på Karmøy, i Søgne og datterselskap i Jonova i Litauen og i New York, USA.

Samarbeidet mellom Salcon Berhad og Rayvn har sprunget ut av et partnerskap mellom Total Safey og Salcon Berhards datterselskap Salcon Petroleum Services.

Samarbeidet ble inngått i oktober 2016 for salg av den daværende løsningen Emergency Log Unit, som nå er Rayvn.

Salcon Petroleum Services har kontor i Kuala Lumpur og ledes av nordmannen Thomas Alexander Sjøberg som har bodd i Malaysia de siste 11 årene.

Salcon Petroleum Services har sett en svært stor interesse for Rayvn i Sør-Øst Asia, og det var derfor nå naturlig å ta samarbeidet videre og sikre Rayvn AS den finansielle basen som må til for å vokse et stort internasjonalt selskap.

– Vi overtar om lag 40 kunder, men har stor tro på at dette skal vokse seg langt større. I dag er det to selskaper som i praksis har monopol, så vi trenger oss inn på et marked som er overmodent for nye prismodeller, ny teknologi og nye måter å tenke på.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR