Det norske oljeselskap ASA planlegger en rettet emisjon for å hente inn frisk kapital til de kommende Johan Sverdrup og Ivar Aasen-utbyggingene.,Emisjonen er på ca. 12,79 millioner nye aksjer, tilsvarende opp til 10 prosent av eksisterende aksjer i selskapet. Det norske har engasjert DNB Markets, Pareto Securities, Skandinaviska Enskilda Banken og Swedbank First Securities som tilretteleggere og «bookrunner», for å «bistå med rådgivning og tilrettelegging av en privat plassering av nye aksjer rettet mot norske investorer og internasjonale institusjonelle investorer,» melder Det norske.

Pareto skal koordinere emisjonen, som vi bli gjennomført som ifølge meldingen vil bli en akselerert «bookbuilding»-prosess med oppstart 4. desember 2012 kl. 16:30 (CET) og er forventet å være avsluttet før åpning av Oslo Børs den 5. desember 2012, men Det norske og tilretteleggerne forbeholder seg imidlertid retten til å på ethvert tidspunkt kunne avslutte eller forlenge tegningsperioden.

Blir ikke utvannet
Det norske sier videre i meldingen at selskapets største eier, Aker Capital AS med en 49,99 prosent eierandel, ikke vil la seg vanne ut. De har forpliktet seg til å tegne 49,99 prosent av den private plasseringen til den aksjepris som fastsettes av styret basert på resultatet av bookbuildingen.

Videre meldes det at tilretteleggerne, Det norske og Aker Capital AS, har inngått en aksjelånsavtale, og den plasseringen vil bli oppgjort med «eksisterende og ubeheftede aksjer» i Det norske som allerede er notert på Oslo Børs, og som vil kunne omsettes umiddelbart.

Som nevnt innledningsvis vil nettoprovenyet benyttes til delvis finansiering av Det norskes feltutbygginger på Ivar Aasen og Johan Sverdrup , og den nye kapitalen vurderes å utgjøre en viktig del av selskapets langsiktige finansieringsstrategi.

Forrige artikkelVil lete på Carlsberg
Neste artikkelAker Solutions vurderer kontor øst i Agder

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR