Avstand til oljefelt gjør at Berlevåg kan bli den nye helikopterbasen i nord.

– Økt oljevirksomhet i Barentshavet gjør at det i fremtiden vil være behov for en egen helikopterbase i Øst Finnmark. Flyplassen i Berlevåg kan enkelt bygges ut til å møte behovene for en ny helikopterbase. Berlevåg er det alternativet som ligger nærmest de aktuelle oljefeltene, har stabile værforhold for trygge flyvninger og en innflyvingstrase hvor helikopterstøy ikke vil være til sjenanse for miljø og befolkning, sier rådmann i Berlevåg kommune, Per Øivind Sundell.

Bakgrunnen for uttalelsen er at Avinor om kort tid skal legge frem en anbefaling om plassering av ny helikopterbase for oljeaktiviteten i Barentshavet. I en rapport som er overlevert Avinor anbefales det at helikopterbasen for oljenæringen legges til Berlevåg.

Skal samarbeide om helikopterbase i nord

Utvidelse av Berlevåg flyplass

En etablering av helikopterbase i Øst Finnmark vil også innebære økt kapasitet på flyplassen for å ta i mot fremtidens fly og fremtidens trafikk.

– Barentshavet er den nye Nordsjøen. Det innebærer at det må være godt potensiale til å kunne bygge ut også området tilknyttet flyplassen. Berlevåg har avklarte forhold til grunneiere, reindriften og er en ja-kommune som legger til rette for ny virksomhet. Dette vil gjøre det enkelt for Avinor å kunne utvide flyplassen til å møte de fremtidige behovene som en helikopterbase vil ha, sier Sundell.

Flystripen til Berlevåg lufthavn ligger slik at en forlengelse kan gjøres uten for omfattende investeringer, mener rådmannen. En utvidelse av flystripen vil gjøre det mulig for større fly, som frakter oljearbeidere til helikopterbasen, å ta av og lande på Berlevåg.

Sameksistens med oljenæringen

Berlevåg mener en helikopterbase kan bli et godt eksempel sameksistens mellom fremtidens oljenæring og den tradisjonelle kystnæringen.

– Det er viktig å se en helikopterbase i en sammenheng hvor oljenæringen og kystnæringen lever side om side. For fiskerinæringen vil helikopterbasen kunne innebære styrket beredskap gjennom redningshelikoptre og luftambulanse. Gjennom en moderne fiskeflåte og ny havn vil også fiskerinæringen i Berlevåg være sentrale i oljeberedskapen langs kysten, sier rådmannen.

Han peker på at en helikopterbase i Berlevåg vil kunne gi positive ringvirkninger for næringslivet i området. I rapporten som ble presentert Avinor vises det også til at kommunen har de nødvendige reguleringsplanene på plass slik at servicefunksjoner til en helikopterbase enkelt kan etableres i Berlevåg -området.

– Øst-Finnmark mot ny historisk tid

Forrige artikkelRøkke-selskap kutter 200-300 ansatte
Neste artikkelKværner tjente NOK 17,5 milliarder i fjor

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR