Se kart over hvor Oljedirektoratet tror oljen ligger i de omstridte områdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

I NORD OG SøR: Prospektene ligger i hovedsak nord og sør i det undersøkte området.
(Ill.: OLJEDIREKTORATET)

Oljedirektoratet legger i dag fram sin rapport etter seismikkinnsamling i de omstridte, og stengte, områdene utenfor Lofoten og Vesterålen . Rapporten viser at det ligger 1,3 milliarder fat utvinnbare oljeekvivalenter i området, hvor mesteparten er olje. Oljedirektoratet sier også at de mest prospektive områdene er de mest sårbare, nemlig Nordland VI. Oljedirektoratet har til sammen tatt for seg 50 prospekter i Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Arbeidet har blitt utført på grunnlag av seismikken som er skutt, og data fra boringer og funn i nærliggende områder.

– Ressursmengden kan ikke fastslås nøyaktig, fordi det er knyttet stor usikkerhet til alle de geologiske parameterne som inngår i estimatet, skriver Oljedirektoratet.

Seismikken viser at prospektene i Nordland VI ligger relativt nørt land, og relativt langt sør i området. I Nordland VII og Troms II ligger prospektene dog utelukkende langs kysten, og relativt langt nord, med unntak av ett prospekt vest av Svolvær.

Prospektene Oljedirektoratet har identifisert har også sterkt varierende funnsansynlighet.

– Funnsannsynligheten varierer fra tre til 25 prosent, skriver Oljedirektoratet i sin rapport.

Direktoratet innrømmer også at det har vært vanskeligere å gjøre beregninger for Nordland VII og Troms II, siden det er lengre til brønner, felt og funn. I Nordland VI antar en derimot at prospektene fra jura og trias vil ha likhetstrekk med påviste reservoarer litt lenger sør i Norskehavet.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR