Eldar Sætre har vært midlertidig konsernsjef siden oktober, men nå blir det andre boller.

– Jeg går inn i jobben med en langsiktig horisont på oppgavene som møter meg. Jeg kommer til å gjøre den så lenge styret og jeg er enig om at jeg er rett person for jobben, sier Eldar Sætre.

Sætre har vært medlem av selskapets konsernledelse siden 2003, først som økonomi- og finansdirektør (CFO), dernest som leder for forretningsområdet Markedsføring, prosessering og fornybar energi (MPR).

– Eldar Sætre var styrets førstevalg. Industri og selskap er inne i en periode med krevende utfordringer. Eldar utmerker seg med lang erfaring og den evnen til å skape endring som er nødvendig i en slik tid. At den beste kandidaten kom fra egne rekker er ekstra gledelig, sier Statoils styreleder, Svein Rennemo.

Var sentral i fusjonen med Norsk Hydro
Eldar Sætre var sentral under børsnoteringen av Statoil i 2001 og fusjonen med Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet i 2007. Han var ansvarlig for omleggingen av markedsstrategien for naturgass i Europa, og har de siste årene ledet omstillingen ved selskapets landanlegg. Sætre er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Sætre får en fastlønn på 7,7 millioner kroner, hvorav 5,7 millioner er pensjonsgivende inntekt. Han vil delta i Statoils programmer for bonus og langtidsintensiver, slik disse tidligere er fastsatt for konsernsjefstillingen, og beskrevet i styrets erklæring om lederlønn.

Sætre beholder sin eksisterende pensjonsavtale, som gir en rett til å fratre ved fylte 62 år.

Industri Energi godt fornøyd
– Eldar Sætre tilfredsstiller de kravene til nye toppsjef i Statoil som vi stilte, og han har lang fartstid i selskapet, sier forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande.

– Det var viktig for oss fra første stund at den nye toppsjefen skulle være en nordmann. Han vil trolig heller ikke ta noen kamp om Stavanger som hovedkontor og videreutvikle Statoil som et oljeselskap. Dette er viktig for oss på vegne av de Statoil-ansatte, sier han.

Forrige artikkel– Pengestøtten til Barentssamarbeidet trumfer ikke straffetiltak
Neste artikkelVil redusere den årlige lønnsveksten

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR