LO, NHO, Norsk Industri og miljøbevegelsen har undertegnet og sendt et felles brev til Stoltenberg-regjeringen med krav om at Petoro snarest mulig får ansvaret for å etablere verdikjede for CO2. Innholdet i det historiske dokumentet finner du her.

Petromagasinet.no

Brevet som finnes i sin helhet nedenfor er undertegnet av:

Roar Flåthen, LO
Petter Brubakk, NHO
Stein Lier-Hansen, Norsk Industri
Frederic Hauge, Bellona
Thomas Palm, ZERO
Lars Haltbrekken, Norges Naturvernforbund
Ane Kismul, Natur og Ungdom

«I Soria Moria-erklæringen vil Regjeringen at et statlig selskap får ansvar for å skape en verdikjede for transport og injeksjon av CO2, og at staten økonomisk skal bidra til å realisere dette. I forslaget til statsbudsjett er det operative ansvaret for dette ikke adressert. NHO, LO, Norsk Industri og miljøbevegelsen mener at Petoro må være det statlige selskapet som får ansvaret for å koordinere dette arbeidet.

Inntektene fra meroljeutvinning med CO2 vil i stor grad tilfalle staten, både igjennom statens eierandeler (SDØE) -forvaltet av Petoro -og beskatningen pà sokkelen. I tillegg vil staten kunne spare betydelige kostnader til kjøp av CO2-kvoter. Ved å benytte CO2 til meroljeproduksjon vil staten kunne realisere betydelige energiressurser og inntekter, sikre og skape nye framtidsrettede arbeidsplasser i norsk industri og gi et substansielt bidrag for å redusere klimagassutslippene.

For at man skal kunne realisere en verdikjede for bruk av CO2 til meroljeproduksjon, må ansvaret ligge hos et statlig selskap som har økonomisk interesse i å få til bruk av CO2. Det må være samsvar mellom ansvaret for de statlige investeringer og ansvaret for å maksimere statens inntekter fra disse investeringene. Oppgaven med å skape en løsning for bruk av CO2 hører naturlig inn under det som i dag er Petoros oppgaver.

Petoro har ansvaret for å ivareta statens engasjement på sokkelen og har som formål å skape størst mulig økonomiske verdier fra statens olje- og gassportefølje ved å realisere sokkelens fulle potensial gjennom blant annet bruk av ny teknologi. Petoro har detaljert teknisk og økonomisk innsikt i lisensene, og har dermed det beste grunnlaget for avklaringer i lisensene om bruk av CO2. Regjeringens ambisjoner om en verdikjede for CO2 kan derfor best realiseres med et politisk vedtak nå om at Petoro gis ansvaret for dette arbeidet.

Det er tidskritisk å få satt i gang arbeidet nå dersom en verdikjede skal kunne være på plass tidsnok til at de første aktuelle oljefeltene skal kunne nyttiggjøre CO2. Det er viktig at man så raskt som mulig tar i bruk nye teknologier som bidrar til å redusere CO2 utslippene betydelig.»

Forrige artikkelSpår uendrede oljekvoter i OPEC
Neste artikkelLeteboring uten rigg

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR