De stadige krigs- og voldshandlingene i Irak medfører at landet tappes for ressurs-personer. Potensielle investorer tør ikke ta risikoen, og folk med høyere utdanning forlater landet.

– Dette ødelegger landet. Det har en veldig negativ effekt på situasjonen i Irak og landets evne til å gjøre framskritt, sier tidligere migrasjonsminister Pascale Warda, ifølge avisen Nordlys.

Nesten daglig hører Warda om ressurspersoner som forlater landet. Det antas at opp mot 800.000 irakere nå bor i Jordan, mens mange tusen har utvandret til Syria, Forente arabiske emirater og andre arabiske land. De aller rikeste drar til London eller utvandrer til USA.

Forfølges i hjemlandet
Under Saddams regime var det nødvendig å være medlem av Baath-partiet for å få akademisk karriere. Mange vitenskapsmenn og akademikere som blir i landet, får derfor store problemer, fordi de er tidligere partimedlemmer.

– Det finnes nesten ikke flere kvalifiserte mennesker i Basra, forteller Riyadh Tamimi.

Forretningsmannen opplevde at væpnede menn ranet familien. Nå har han fått nok og flytter til Forente arabiske emirater.

– Alle flinke ingeniører, leger eller forretningsmenn er nå i utlandet, konstaterer Tamini, og påpeker at lokale næringsdrivende heller ikke tør investere i et land preget av krig og mangel på stabilitet.

Forrige artikkelProduksjonen i gang igjen på Åsgard B
Neste artikkelPetoro venter høyere produksjon på norsk sokkel

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR