I 2001 svarte fire av ti at de innimellom brøt sikkerhetsreglene for å få jobben fort unnagjort, og en tredjedel av de spurte mente at det var en ulempe rent karrieremessig å være for opptatt av helse, miljø og sikkerhet. Holdningene har endret seg mye på ti år.

Av Alf Inge Molde, Petromagasinet

Denne saken er hentet fra Petromagasinet utgave 5 – 2012. Bli abonnent du også! ( www.petromagasinet.no ).

– Petroleumstilsynet uttrykte veldig tydelig at dette var altfor dårlig og at vi ikke kunne leve med holdningene. Vi var også veldig tydelige på at ansvaret lå hos næringen, og at næringen var nødt til å ta tak i det, sier pressetalsmann i Petroleumstilsynet, øyvind Midttun, om den nedslående tilbakemeldingen de ansatte i ga i den første omfattende spørreundersøkelsen i forbindelse med HMS-rapporten Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) tilbake i 2001.

39,2 prosent av de spurte sa seg helt eller delvis enig i påstanden «Det hender at jeg bryter sikkerhetsreglene for å få jobben gjort» i 2001. Siden har spørreundersøkelsen blitt gjennomført annethvert år. I 2011 svarte 13,4 prosent seg helt eller delvis enig i samme påstand.

Positiv utvikling
I 2001 svarte 40,7 prosent seg helt eller delvis enig i at hensynet til produksjonen går foran HMS i praksis. I 2011 svarte 24,7 prosent det samme. I 2001 var 33,1 prosent helt eller delvis enig i at det karrieremessig var en ulempe å være for opptatt av HMS. I 2011 var andelen sunket til 12,8 prosent.

Spørreundersøkelsen viser også at det har blitt tatt tak i HMS-kommunikasjonen mellom arbeiderne og lederne. I 2001 svarte 36,4 prosent at de helst ikke diskuterte HMS-forhold med nærmeste leder. Allerede to år senere var andelen som svarte seg helt eller delvis på samme spørsmål sunket til 5,9 prosent. I 2011 svarte 5,4 prosent det samme.

Fornøyd
– Det er flere grunner til framgangen og den kommer som et resultat av langsiktig jobbing. Blant annet har den enkelte blitt mer opptatt av egen sikkerhet og at feilhandlinger kan få konsekvenser. Vi ser også at de som arbeider offshore har blitt mer klar over at den enkelte spiller en viktig rolle i å unngå storulykker, sier kommunikasjonssjef i Oljeindustriens Landsforening, Kjetil Hjertvik.

– Samlet sett har både den enkeltes innsats og målrettet arbeid med HMS-systemer i selskapene gitt den positive utviklingen, fortsetter Hjertvik, og legger til at det er grunn til å være både fornøyd og stolt. Det er Petroleumstilsynet enig i – skjønt begge parter er hjertens enig i at man alltid kan bli bedre.

Fremdeles utfordringer
– Har man likevel kommet til et nivå der ting faktisk ikke kan bli så mye bedre?

– Nei. Selv om utviklingen har vært positiv, er vi ikke fornøyd med status. Det er stadig undergrupper som ikke har så gode resultater. Vi har kanskje kommet til et punkt der vi nå er nødt til å fokusere på undergruppene og ikke fokusere like mye på det generelle, sier Midttun.

Spørreundersøkelsen viser at ansatte i administrasjon er den gruppen som gjennomgående uttaler seg mest positivt om eget arbeidsmiljø og HMS-klima. Ansatte innen prosess er den gruppen som gir klart mest negativ tilbakemelding, og havner på bunn på åtte av 14 indekser, ifølge RNNP 2011.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR