…men mer fokus på marginer. Dette er situasjonen i norsk oljeservicenæring, viser tall fra Ernst & Youngs (EY) ”The Norwegian Oilfield Service Analysis.”,Hovedfunnene fra rapporten presenteres på ”Energiåret 2014” hos Stavanger Næringsforening torsdag. De viser at Norsk oljeservicenæring/leverandørindustri (Oilfield Services – OFS) i 2012 for NOK 385 milliarder og sysselsatte 107.000 mennesker. Av dette stod Stavanger-klyngen/Rogalands 321 OFS-selskaper for NOK 155 milliarder, mens klyngen sysselsatte 47.000.

Se hvordan klyngene gjorde det året før

Rapporten baserer seg på reviderte tall fra de 814 selskapene som passer inn i EYs definisjon av oljeservice; mer enn NOK 20 millioner i omsetning i årene 2008-12, og med minst 50 prosent av omsetningen fra olje- og gass.

– Vi har komplette datasett fram til 2012, men for 2013 har vi tatt utgangspunkt i tallene fra børsselskapene fram til 3. kvartal, og laget en modell for hvor vi forventer 2013 vil ende, sier Managing director for olje- og gass hos EY i Norge, Espen Norheim til Petro.no.

Tallene viser en omsetningsvekst fra 2012 til 2013 på 8 prosent, til NOK 416 milliarder, men med en utflating på EBIT.

– På det grunnlaget forventer vi at selskapene framover vil ha mer fokus på marginer, sier Norheim.

– Og når de store innfører ansettelsesstopp og blir enda strengere på innkjøp, vil dette få effekt lengre ned i leverandørsjiktet. Selv om dette ikke viser på tallene hittil, vil også tap av EPCI (engineering, procurement, construction and installation) –kontraktene på topsides (som gikk til Asia, red.) ha effekt i årene som kommer.

Snudde trenden

Videre viser tallene at norske OFS-selskaper ikke bare økte omsetningen med i gjennomsnitt 9 prosent fra 2011 til 2012, men for første gang i perioden 2008-12 snudde EBIT -marginen (bedriftens lønnsomhetsgrad når investeringene inkluderes; ”Earnings before interests and taxes – inntjening før renter og skatt) over i positiv retning.

– Dette er å anse som en normalisering av EBIT-en etter flere år med nedtur, sier Managing director for olje- og gass hos EY i Norge, Espen Norheim til Petro.no.

Sterkt i hele kjeden

Rapporten viser at segmentet reservoir/seismic økte omsetningen med 23 prosent i perioden 2008-12, mens EBIT gikk ned fra 2008, flatet ut 2010-2011, før de igjen fikk vekst mot 2012.

Exploration and production drilling økte omsetningen 34 prosent i perioden, mens EBIT gikk ned fra 2008 til 2009, opp i 2010, ned mot 2011, og opp igjen i 2012.

Operation (inkludert ankerhåndtering) hadde 27 omsetningsvekst fra 2008-12, mens EBITEn gikk ned fra 2008 til 2009, var flat fram til 2010, gikk ned til 2011 og opp igjen til 2012.

Lavest vekst i omsetning hadde Engineering, fabrication & installation, som økte med ”bare” 9 prosent i perioden. Segmentet var også den eneste som faktisk gikk ned i omsetning fra et år til et annet i perioden, med et fall fra 09-10. Men ogsp her snudde EBIT-en i 11-12.

EYs tall viser også at sysselsettingen innen OFS har økt med 21 prosent fra 2008 til utgangen av 2012. Dette er gledelige tall, men skåret i gleden er at lønnskostnadene per ansatt har økt enda mer; 16 prosent på landsbasis.

Forrige artikkelEMGS med Apache-kontrakt
Neste artikkelOppsigelser hos Westcon

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR