Norwegian Energy Company ASA (Noreco) hadde driftsinntekter på NOK 702 millioner i første halvår 2014, sammenlignet med NOK 462 millioner for første halvår i fjor.

,Noreco presenterer i dag resultater for andre kvartal og første halvår 2014. Vesentlig høyere produksjon er hovedårsaken til de økte inntektene.

Norecos andel av olje- og gassproduksjon var 5.763 boepd i andre kvartal 2014 og 6.360 boepd i første halvår 2014. Det er en økning på 47 prosent sammenliknet med første halvår 2013, og 63 prosent høyere enn for andre halvår 2013.

– Produksjonen fra våre to viktigste felt, Huntington og Nini , har variert til dels betydelig hittil i år, men i begge tilfeller er det nå utsikter til mer stabil produksjon, sier administrerende direktør Svein Arild Killingland i Noreco.

– Reparasjonen av Siri -plattformen som mottar produksjon fra Nini er fullført og regulær produksjon forventes reetablert i september eller oktober i år. Vedlikeholdsarbeidene som har lagt begrensninger på Huntington avsluttes i august, sier han.

Driftsinntektene for andre kvartal 2014 var NOK 318 millioner, tilsvarende en økning på 29 prosent fra andre kvartal 2013. EBITDA var negativ NOK 29 millioner i andre kvartal 2014, hvorav letekostnader utgjorde NOK 173 millioner. EBITDA hittil i år var positiv med NOK 137 millioner, sammenliknet med minus NOK 211 millioner i samme periode i fjor. I tillegg til økt produksjon bidrar også høyere oljepris og gunstige valutakurser positivt.

Leting
Noreco har gjennomført to boringer hittil i år. Letebrønnen på Verdande , hvor Noreco var operatør, ble avsluttet i andre kvartal. Det ble kun påvist en mindre mengde hydrokarboner i brønnen.

Avgrensningsbrønnen på Gohta ble fullført i juli. Det ble påvist olje og gass som ventet, og det ble gjennomført to produksjonstester. Testen i gassdelen av reservoaret var positiv, men resultatene fra oljesonen er ikke entydige. Videre evaluering av funnet er i gang og en ny avgrensningsbrønn forventes boret i 2015.

– Boreprogrammet framover består av tre vedtatte brønner. Vi er i ferd med å modne fram beslutning om ytterligere brønner og vår ambisjon om å bore 3-5 attraktive brønner per år ser dermed ut til å være godt innenfor rekkevidde for 2015, sier Killingland.

Det er ventet at Xana-brønnen i Danmark vil bli påbegynt i fjerde kvartal i år. Det er vedtatte brønner på Niobe – og Haribo -prospektene på henholdsvis britisk og norsk sokkel, og det er også sannsynlig med ytterligere en avgrensningsbrønn på Gohta i 2015.

– Hver av disse vil bringe større klarhet i ressurspotensialet i vår lisensportefølje. Positive resultater vil kunne medføre oppjustering av ressursene. Det er også et potensiale for å øke våre utvinnbare reserver dersom de pågående vurderingene av Huntington Fulmar-formasjonen skulle resultere i en beslutning om utbygging, sier Killingland.

Forrige artikkelOljehovedstaden Stavanger
Neste artikkelNorge, ditt nærmeste ferieland

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR