OED har i dag fått en rapport som har kartlagt kapasitet i den petroleumsrettede leverandørindustrien i Norge. Kartleggingen viser at leverandørindustrien kan tilpasse sin kapasitet til ventet etterspørsel frem til 2020.,- Det er bra at industrien selv mener den har og vil opparbeide seg kapasitet til å levere til et høyt aktivitetsnivå både i Norge og globalt. Vi har en meget konkurransedyktig norskbasert petroleumsrettet industri som leverer et bredt sett av produkter og tjenester til norsk sokkel og andre petroleumsmarkeder globalt, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Olje- og energidepartementet (OED) har ønsket å få svar på om leverandørindustrien har den nødvendige kapasitet til at alle prosjekter på norsk sokkel kan gjennomføres. Departementet har også ønsket å få økt kunnskap om hvordan leverandørindustrien innretter sin virksomhet for å kunne levere kapasiteten som etterspørres.

Kartleggingen som er gjennomført av The Boston Consulting Group (BCG) for OED, viser at den norskbaserte petroleumsrettede leverandørindustrien er komfortabel med å kunne tilpasse sin kapasitet til forventet etterspørselsvekst i årene frem til 2020.

En viktig knapphetsfaktor for vekst i den norskbaserte petroleumsrettede leverandørindustrien er tilgang på kvalifisert personell, og spesielt erfarne ingeniører. Samtidig oppgir alle selskapene som har deltatt i Kapasitetsstudien at andelen internasjonal kapasitet vil øke eller vedvare på dagens nivå. Det understrekes allikevel at utenlandsk kapasitet etableres i tillegg til, ikke på bekostning av, den norskbaserte kapasiteten og er viktig for å muliggjøre vekst og møte etterspørselen.

– Kartleggingen til The Boston Consulting Group viser at utenlandsk kapasitet kommer i tillegg til, og ikke på bekostning av, kapasitet i Norge. Dette er bra, og viser at denne næringen absolutt er en næring for fremtiden i Norge. Her hjemme har vi klare konkurransefortrinn når det kommer til kompetanse- og teknologiintensive oppgaver, dette er en styrke vi skal bygge videre på, sier Borten Moe.

Forrige artikkelBP i Gazprom-samtaler om gassrør
Neste artikkelØnsker seg Barents-fradrag

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR