Foto: Engie

Maria Moræus Hansen blir DEA Deutsche Erdoel AGs nye administrerende direktør
og sjef for selskapets ledergruppe.

Hansen forventes å tiltre stillingen i januar, 2018, og tar da over for Thomas Rappuhn.

Maria Moræus Hanssen er i dag administrerende direktør i det franske energiselskapet Engies lete- og produksjonsdivisjon, og har ansvaret for en produksjon på mer enn 160 000 fat oljeekvivalenter per dag fra operasjoner i 12 land, med over 1700 ansatte.

Hun har i løpet av de siste to årene ledet en strategisk omstilling av Engies E&P-virksomhet, gjennom å restrukturere selskapets lisensportefølje og øke både omsetning og inntjening. Dette har kommet ved å endre selskapets kultur, ta i bruk ny teknologi, redusere kostnader og gjennom oppkjøp og sammenslåinger.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR