Hydro har påvist gass i letebrønnen Stetind i et lite utforsket område av Norskehavet som ble tildelt i 2002. – Brønnen er positiv for Hydros posisjon og den fremtidige utvikling av området, sier direktør Lars Chr. Alsvik i Hydro.

– Funnet illustrerer at det tar lang tid å utvikle nye områder på norsk sokkel og betydningen av at oljeindustrien får tilgang på nytt leteareal, sier direktør Lars Chr. Alsvik i Hydro til Hydros nyheter på nett.

Foto: Hydro

Letebrønnen er boret med riggen «Transocean Leader» om lag 290 kilometer vest for Sandnessjøen. Funnet er produksjonstestet med en gassrate på ca. 120.000 sm3/dag.

– Brønnen har gitt oss positiv informasjon og er positiv for Hydros posisjon og den fremtidige utvikling av området. Utover Ormen Lange er det ikke påvist andre kommersielle ressurser i dypvannsområdene. Det gjenstår fortsatt tekniske vurderinger, og det er behov for ytterligere letebrønner, før det kan fastslås om funnet kan utnyttes kommersielt, sier Lars Christian Alsvik, som leder sektoren Utvikling Norge i Hydros forretningsområde Olje & Energi.

Letebrønnen 6605/8-1 ble boret på 828 meters havdyp. Brønnen har en samlet lengde på 4.490 meter.

Stetind ble tildelt i 17. konsesjonsrunde og ligger i en av blokkene som stod høyest på Hydros prioriteringsliste i denne konsesjonsrunden.

Stetind-funnet er det sjette olje- og gassfunnet Hydro har gjort på norsk sokkel i år. Tidligere i år er det gjort funn av olje og gass i brønnene Astero, Peon, Troll Brent, J Sentral og Oseberg Sør B-11.

– For å dempe fallet i oljeproduksjonen på norsk sokkel er det viktig at det drives en aktiv letevirksomhet i både nye og modne områder, sier Alsvik.

Letebrønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Forrige artikkelTalltull hos Dagens Næringsliv
Neste artikkelOmfattende søknad fra Hydro

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR