Norsk Hydro åpnet sitt elektroniske driftssenter i Bergen i dag. Selskapet regner med økte inntekter og besparelser på mellom 400 og 600 millioner kroner ved å ta i bruk det som karakteriseres som et av verdens mest avanserte e-driftssentre.

NTB

Olje- og energiminister Thorhild Widvey (H) åpnet e-driftssenteret, og hun roste Hydro for å ha fått fram ny teknologi som bidrar til at større ressurser kan utvinnes fra oljefeltene til havs.

– Det er viktig å tenke nytt for å realisere mest mulig av ressursene i havbunnen. Ny teknologi bidrar til at flere felt blir lønnsomme å bygge ut og at levetiden for felt i drift blir lengre, sa statsråden. Hun pekte også på at den nye teknologien muliggjør overføring av jobber fra oljeplattformer til land.

Effektivisering

Foto: hydro

Flytting av oljejobber fra plattformer til land er likevel langt fra hovedgevinsten ved å ta elektronikken i bruk.

Prosjektleder Trond Lilleng i Hydro viser til at bedre overvåking av operasjoner, muligheten for å utnytte kompetansen i selskapet bedre og annen effektivisering er det viktigste:

– Ved hjelp av det systemet vi har bygd opp kan ekspertisen konsulteres, enten den er på en plattform, hos Hydro på land eller et annet sted. Ved hjelp av video og bredbånd kan spørsmål legges fram for dem som kan mest om saken. Dermed utnytter vi kompetansen i selskapet bedre, sier Lilleng til NTB.

Trond Lilleng
Foto: Hydro

Unngå stans
Prosjektlederen forteller at mesteparten av gevinsten for selskapet vil komme ved at produksjonsstans i større grad kan unngås. Bedre overvåking av det som foregår vil føre til at uregelmessigheter kan oppdages raskere og dermed kan feil rettes før produksjonen må stoppes.

Den daglige inntekten fra Hydros felter anslås til mellom 300 og 400 millioner kroner. Dette viser at det er mye å vinne bare ved å unngå en produksjonsstans på en time eller et døgn på et av produksjonsanleggene.

Byggingen av e-driftssenteret til Hydro i Bergen har kostet 81 millioner kroner, et beløp selskapet regner med å tjene inn på få måneder. (©NTB)

Les flere artikler om e-drift (tema hentet fra PETROmagasinet).