StatoilHydro har fått varsel om pålegg etter at Petroleumstilsynet førte tilsyn med styring av helse, miljø og sikkerhet og bruk av integrerte operasjoner i bore- og brønnaktiviteter på Heidrun.

Petro.no

Heidrun. Foto: StatoilHydro

StatoilHydro var i full gang med oppgradering av bore- og brønnmodulen på innretningen da Petroleumstilsynet førte tilsyn, og tilsynsmyndigheten registrerer at det var utfordringer i forbindelse med fremdriften på boreområdet.

– Det var vårt inntrykk at innkjøringen av dette utstyret er krevende for innretningen, men at boreutstyret etter oppgraderingen vil gi vesentlig bedre arbeidsforhold i boreområdet, skriver Ptil i en pressemelding.

Tilsynet er imidlertid ikke fornøyd med styringen av oppgraderingsprosjektet, utforming av borekabin og instrumentering i boreområdet, prosedyrer og for utstyr for fjernoperering av rør og arbeidsstrenger. Her ble det registrert avvik. StatoilHydro har nå fått frist på seg til å ferdigstille prosedyrene innen 1. august 2008. For de andre punktene er fristen 1. desember.

– Videre var det noen forhold med potensial for forbedring vedrørende sannsynlighet for feilhandlinger, gjennomføring av analyser og beslutningsgrunnlag, opplæring av personellet, tilgang til styrende dokumenter og for løfteoperasjoner, skriver Ptil.

Tilsynet hadde spesielt fokus på ansvar og roller knyttet til styring av HMS, bruk av integrerte operasjoner i bore- og brønnaktiviteter, analyser, vurderinger og beslutningsgrunnlag ved design av arbeidsprosesser, bruk av ny teknologi som bidrag til likeverdig eller bedret HMS-nivå, gjennomføring av endringsprosesser i bore- og brønnaktiviteter, utvikling og forbedring av prosedyrer og operasjonsplanlegging, personellkompetanse og –kapasitet og tekniske forhold på Heidrun Tension Leg Platform.

Forrige artikkelMongstad-avgjørelse om to uker
Neste artikkelTørr brønn for ConocoPhillips

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR